Projecten Actueel ContactLiveviewer

Data analyse en -presentatie

Ruimtelijke analyse: wij verrichten ruimtelijke analyses ten behoeve van beleidsvorming op gemeentelijk en wijkniveau, onder andere in het kader van warmte transitievisies of klimaatadaptatiebeleid;

Modelleren: ten behoeve van deze analyses ontwerpen en modificeren wij analyse-modellen op verschillende schaalniveaus

GIS-presentatie:

Wijkprofielen: etc.

Potentiekaarten: etc.

Ondersteuning beleids- en besluitvorming

Transitievisies

GRP’s

HW verordening

Strategisch advies

Ondersteuning stakeholder- en citizen-engagement

Omgevingsmanagement

Middelen tbv bewonersparticipatie: o.a. websites, visualisaties, animaties

Opzet en Management bewonersorganisatie

Organisatie en management

Advies en ondersteuning bij opzetten uitvoeringsprogramma’s

Advies en ondersteuning bij projectmanagement

Detachering

Procesregie

Projectmanagement

Projectleiders

Uitvoerende medewerkers