GRP+ / gemeentelijk waterplan

Het GRP wordt onderdeel van de omgevingsvisie. Daarom hebben wij het net zo lief over een waterplan of een watervisie. We onderzoeken samen met u de status van het bestaande watersysteem: afvalwater, hemelwater en grondwater. We zijn niet verbaast als u ook naar de status van oppervlaktewater vraagt. Het klimaat verandert en de taken van de gemeente zijn veranderd. Hoe functioneert het bestaande systeem binnen dat nieuwe programma. Welke rol kiest u als gemeente? Hoe vertalen we dat naar maatregelen, welke keuzes kunnen worden gemaakt? Gaan we afstemming zoeken met andere grote opgaven zoals warmteplannen, groen plannen ed. of is de urgentie te groot en nemen we de lead, is er politiek draagvlak voor een integrale aanpak? Wat kunnen we betalen uit de rioolheffing? Hoe nemen we daar het bestuur en de raad bij mee? Daar ligt onze expertise en kunnen we u goed van dienst zijn. Natuurlijk houden we ondertussen onze ogen ook gericht op de reguliere aspecten die de basis van een GRP vormen!

Afkoppelen