Risico dialoog

Op de website van DPRA kunt u veel lezen over risicodialogen. Ze zijn vooral gericht op bewustwording van uw collega’s. Klimaatbeleid als meekoppelkans met groen, infra, OR etc. wij zien klimaatbeleid als aanpassing van het waterbeleid en invulling van een gemeentelijke taak. De dialoog moet tot besluitvorming leiden en dus ten grondslag liggen aan beleidskeuzes en beleidsdocumenten: een vGRP+ of een uitvoeringsagenda. Welke effecten zien we als schadelijke effecten? Wat noemen we overlast en wat hinder? Hoe groot mag de kans op schadelijke effecten zijn, hoe groot de kans op overlast en schade? Tot op welke hoogte neemt de gemeente verantwoording en betalen we samen voor het voorkomen van hinder, overlast en schade.

We hebben ook ervaring met risicodialogen met bewoners. Praten we met ‘representatieve bewoners’ waar we een mening van willen over de aanpak van hun aangeving en de rol die we bewoners daarbij toebedeeld gedacht hadden, praten we met een belangengroep of praten we met een particulier over werkzaamheden die we in de voortuin willen uitvoeren. In elke dialoog is rolneming en handelingsperspectief voor alle betrokkenen van belang en liefst ook een indruk van kosten voor partijen.

Voorbeeld van een risico kaart

Voorbeeld kaart BRP

Voorbeeld van een risico kaart

Voorbeeld kaart BRP