Samenwerken met bewoners

We hebben gekozen voor de term samenwerken als derde kennisveld omdat we denken dat dat woord ons werk met mensen het best samenvat. We hadden kunnen kiezen voor procesmanagement, maar dan doen we onze ervaring met projectleiding, pps-constructies, wijkondernemingen, participatie en co-creatie tekort en vice versa. Wij denken dat samenwerking aan de basis staat het succesvol realiseren van de energietransitie en klimaatadaptatie. Geen wij/zij meer, maar we. Dat geldt voor de samenwerking binnen overheids organisaties, tussen overheid, bedrijven en instellingen en misschien we de allerbelangrijkste tussen organisaties en individuen, de maatschappij. Op al die vlakken denken we een bijdrage te kunnen leveren.
Hiernaast ziet u voorbeelden van communicatie van gemeente met bewoners (Steffenskamp en omgeving & WijBedrijf Dieze).