Stresstest+ / handelingsperspectief

We hebben een plusje gezet omdat we in de stresstest samen met u de effectiviteit van aanpassingen in de ruimte te vergelijken en ze toetsen op doelmatigheid. Samen gaan we vervolgens met een concreet handelingsperspectief naar collega’s, het bestuur en de raad.

Voorbeeld van een stresstest

Voorbeeld kaart BRP