Warmtetransitievisie

Nederland moet van het gas. Dat gaan we stapsgewijs doen. Via Vista mais is er voor elke gemeente een startanalyse gemaakt. Welke scenario’s zijn voor welke wijk een alternatief voor verwarming op gas. Bij het opstellen van een warmtetransitievisie gaan we die analyse afstemmen op de werkelijk in uw gemeente. Welke bronnen zijn werkelijk beschikbaar, welke op korte en welke op lange termijn. Hoe kunnen netwerken groeien. En de centrale vraag: waar beginnen we? Wij leunen daarbij zwaar op onze ervaring bij gebiedsgericht werken en weten daarom: het perspectief voor bewoners is essentieel. Dit is naast een technische opgave vooral een sociaal economische opgave en een transitie waarbij er nog heel veel kan gebeuren.

Wij geloven in groei en samenwerking niet in afgedwongen maakbaarheid. Het liefst zien we de startanalyse als een vertrekpunt, een eerste impressie en als basis informatie. We bouwen vervolgens van onderaf op, wijk voor wijk kijken we naar kansen en verwachte ontwikkelingen, potentiele bronnen en zoeken we naar de optimale plekken om te beginnen met de groei. Van kleine bronnen naar kleine bronnen. Liggen er al netten, is een grotere verbindede bron dan concurrerend? Met onze ervaring bij de ontwikkeling van geothermie, kennis over waterbeheer en samenwerking met bewoners en bedrijven maken we ‘grove’ wijkuitvoeringsplannen die we aan elkaar laten groeien, ruimtelijk en in de tijd.