Wijkuitvoeringsplan

Bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan komt al onze kennis van pas. De dynamiek in een wijk, meekoppelkansen, data-analyse, procesmanagement en co-creatie. We vreten ons in in de wijk, in de plannen op de korte termijn en lange termijn, technische plannen maar ook de sociale en economische plannen en ambities. We inventariseren bronnen, kwaliteit van woningen, eigenaarschap, demografie en de geldstromen door de wijk. Wij maken wat wij noemen een gebiedsprofiel. We leggen een verband met de omliggende wijken en kijken of daar in de toekomst koppelingen mogelijk zijn. We geloven in groeimodellen en gaan uit van verschillende economische perspectieven en ‘marktmodellen’.

Centraal staat de medewerking van bewoners in de wijk. Zij moeten aan de transformatie mee willen werken en er dus baat bij hebben en voelen. Maar ook onze kennis over ‘hoe de gemeente, energiebedrijven, netwerkbeheerders ontwikkelaar en financiers werken’ is cruciaal. In ons netwerk kunnen we terugvallen op instanties als TNO, Deltares, architecten ed waarmee we samen onderzoek hebben gedaan of nog doen. Sociaal onderzoek naar bewonersbedrijven en gedrag van bewoners, technisch onderzoek naar bouwkundige kenmerken van woningtypes in relatie tot isolatieopties, de kansen voor aquathermie/WKO of geothermie etc. Ons doel: een reëel en gedragen plan, dat uitgaat van stapsgewijze ontwikkeling en een routekaart voor het proces dat noodzakelijk is om de transformatie van de wijk te realiseren.