NAOORLOGSE NIEUWBOUW (1950 - NU)

Na de tweede wereldoorlog worden de betonnen palen geïntroduceerd. Funderings- problemen komen daardoor niet of nauwelijks meer voor. De bodem om de bebouwing heen blijft wel dalen. Dat leidt tot problemen met kabels en leidingen en tot de noodzaak om de openbare ruimte en tuinen periodiek op te hogen.