Handelingsperspectief

Met de introductie van de watermachine in Stadshagen wordt voldaan aan de eisen die aan een modern watersysteem worden gesteld. Maar er wordt ook concreet invulling gegeven aan bestuurlijke wensen ten aanzien van toekomstbestendigheid, circulariteit en duurzaamheid. Door de toevoeging van een schuif in de Oude Wetering worden de risico’s die de toepassing in de weg stonden weggenomen. De schuif maakt de machine minder ‘definitief’. “Minder alles of niets”. Er is ruimte voor een leerproces. Stap voor stap kunnen de grenzen van het systeem worden verkend.

Als de watermachine als een aantrekkelijk handelings-perspectief wordt gezien, zijn vervolgstappen het nader bepalen van het programma van eisen en het doorlopen van de vervolgstappen in het ontwerpproces binnen dat programma. Het handelingsperspectief is een eerste schets van de machine. Nader onderzoek is nodig naar:

Tegelijk kan het bouwproces in Breezicht niet wachten op de uitkomsten van dat ontwerpproces en zullen onderdelen van het watersysteem in Breezicht al aangelegd moeten worden. Uitgangspunt zal daarbij het reeds uitgewerkte ontwerp voor het watersysteem van Breezicht zijn. Dat ontwerp en dan met name de onderdelen die op korte termijn worden aangelegd, zullen bekeken moeten worden vanuit het perspectief van de watermachine en eventueel moeten worden aangepast.