Dieze deelt Warmte

ToekomstSterk doet samen met KBNG-architecten, IF-technology en TNO onderzoek naar een groeimodel voor een buurtwarmtenet. De particuliere bewoners van een wederopbouw wijk staan als klant centraal. We laten zien dat door niet de optimale eindsituatie centraal te stellen maar juist met een aantrekkelijk aanbod te beginnen en af te stemmen op het investeringsmoment van de gebruiker, een warmtenet kan uitgroeien naar de basis voor een geothermiebron of een stabiel net van lokale warmtebronnen. Door de risico’s klein te houden tot de groei een feit is , dan stapsgewijs de investeringen de stijgende vraag te laten volgen wordt de financiering makkelijker. We sluiten aan op jarenlange ervaring met maatschappelijke innovaties en transities:

- De bewezen groeicurves voor gebruikers van Roger, u weet wel: pioniers, early adapoter enzo.;
- marktwerking: risico’s vermijden, instappen bij groei, beheren is zekerheid!
- En vooral laten we ons inspireren door de innovatiekracht van onze maatschappij als zowel het collectief als het individu baat heeft bij een verandering: Drinkwater, riool, woningbouw, wegen, elektra, gas. Elk van deze ontwikkeling begint met een maatschappelijke opgave die door de gemeenschap, vaak in samenwerking met burgers en sociale ondernemingen wordt beantwoord. Groei is logisch want het aanbod is gewenst en vertrouwd. Eenmaal in beheerfase volgt de discussie over eigenaarschap.