Gebiedsprofiel Elden

Samen met Spectrum gaan wij in het najaar van 2017 werken aan het gebiedsprofiel voor Elden, een wijk (en voormalig dorp_ in Arnhem. Hiertoe heeft de dorpsraad ons gevraagd.  In het gebiedsprofiel wordt door ToekomstSterk de potentie geschetst van een aantal fysieke lokaal uit te voeren businesscases, naast de woonlastenverlaging die dit de bewoners van Elden kan opleveren. Ook wordt daarmee de omvang van de lokaal te creëren werkgelegenheid en verdienpotentie in beeld gebracht Spectrum focust zich op het sociale aspect, dat onlosmakelijk verbonden is/wordt met de potentiële uitvoering van de businesscases.

Wanneer het gebiedsprofiel wordt opgeleverd, worden de resultaten besproken met de dorpsraad. Zij beslissen over het vervolg. Het gebiedsprofiel is een eerste stap in dit proces. Wanneer het gebiedsprofiel is afgerond, kunnen jullie dit hier terugvinden.

Create a website or blog at WordPress.com Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: