Leegstandsontwikkeling voormalige Auping fabriek

In het kader van de Ruimte voor Ruimdenkers prijsvraag van de provincie Overijssel heeft ToekomstSterk een team samengesteld van jonge -net afgestudeerde- professionals met verschillende disciplines. Voor de prijsvraag zijn zij verenigd als ‘De Onderstroom’. De opdracht was om een (financieel) haalbaar plan te maken om leegstand tegen te gaan binnen de Provincie Overijssel. De teamdoelstelling was om omgevingsbewust, daadkrachtig en eigenzinnig (buiten de bestaande kaders) het project aan te pakken. Er is een methodiek ontwikkeld waarbij er wordt uitgegaan van zowel het gebouw als omgeving. Door onderzoek te doen naar de historie van de plek, de bestaande ruimtelijk visie en een marktpotentie is er een themabepaling tot stand gekomen dat leidend zal zijn voor de invulling. De omgeving wordt actief betrokken bij de planvorming. Bijzonder is de oprichting van het wijkfonds dat wordt gevuld met de winsten uit de exploitatie. Het wijkfonds biedt omwonenden de mogelijkheid een microkrediet te krijgen om een eigen onderneming te starten in de voormalige Aupingfabriek

Download hier de flyer voor de Auping fabriek

Download hier het einddocument voor de Auping fabriek

Create a website or blog at WordPress.com Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: