Projecten Actueel ContactLiveviewer

De wereld moet toekomststerker worden en wel nú.

De toekomst van de mensheid en van de wereld is in gevaar. Dit vraagt om een radicale en innovatieve inzet van ons als professionals. Het moet anders en we hebben geen tijd meer te verliezen.

ToekomstSterk werkt vanuit een grondige en integrale kennis van energiesystemen, ruimtelijke inrichting, organisatiedynamiek en veranderingsprocessen aan de onvermijdelijke transformatie van de stad. Onze projecten vinden steeds hun aanleiding in de energietransitie of in de aanpassingvan de woonomgeving aan het veranderde klimaat, maar onze aanpak is altijd omvattend en integraal.

We werken samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, corporaties, VvE’s en gemeenten. Met elkaar, in een open dialoog, gaan we actief, geduldig, volhardend en creatief op zoek naar integrale oplossingen.

Onze overtuiging is dat een goede data-analyse onmisbaar is voor het kiezen vanrichting, het stellen van doelen en het maken van keuzes. Wij ondersteunen opdrachtgevers die data-gedreven te werk willen gaan met modellering en geografische data-analyses. De uitkomsten worden gevisualiseerd in digitale kaarten, dashboards of in ontwerpen. Onze passie is om via de data het eigen verhaal van het gebied tot leven te brengen en zo de informatie eruit te halen dievoor een interactieve ondersteuning van de dialoog met stakeholders en inwoners nodig is. Daar stopt het voor ons niet. Wij zorgen er voor dat de informatie door middel van gesprek levende kennis wordt en getransformeerd wordt naar gedragen, uitvoerbare plannen en ontwerpen. We beschikken over de lange adem en het geduld dat voor het ontwikkelen en uitvoeren van levensvatbare concepten nodig is.

Ons aanbod is een uitnodiging tot samenwerking aan onze klanten. De meeste van onze projecten doen wij samen met gemeenten als opdrachtgever. Gemeenten zijn de eigenaar of regisseur van de belangrijkste opgaven in stedelijke transformatie, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. ToekomstSterk ondersteunt gemeenten van de allereerste analyse en strategiebepaling tot en met de uitvoering van concrete projecten op straatniveau.