ToekomstSterk

Het klimaat verandert. Aanpassing van onze leefomgeving is ingewikkeld maar noodzakelijk. Wij ervaren die opgave als een uitdaging, de complexiteit ervan inspireert ons. Als netwerk verzamelen we kennis over klimaatadaptatie, energietransitie en samenwerking. We ontwikkelen nieuwe kennis door zelf onderzoek te doen, ervaringen in ons werk te delen, actief naar samenwerking te zoeken en door steeds de discussie aan te gaan. We hebben een passie voor het bewerken van data, beeld en taal en zijn maatschappelijk betrokken. We zijn integrale gebiedsgerichte denkers en doeners. We ervaren onze opdrachtgevers - overheid, bewoners en bedrijven - als leden van ons netwerk. Als team maken we samen plannen om de bestaande stad klaar te maken voor de toekomst en ondersteunen we elkaar bij de organisatie van het ingewikkelde proces daarvan.

Overwegingen

Wij zien klimaatbeleid en energiebeleid als de motor voor de transformatie van de bestaande stad. Samenwerking is de sleutel. We zien een belangrijke rol voor de gemeente. In het kielzog ervan zien we werkgelegenheid en woonlasten vermindering, waarde vermeerdering en leefbaarheid. De gemeente is geen marktpartij, maar een organisatie die werkt voor de gemeenschap. Klimaatverandering vraagt om actie, iedereen weet dat. Het beperken ervan en ons voorbereiden op effecten is complex en kunnen we alleen maar samen. Een gemeenschappelijk opgave. De gemeente heeft altijd een leidende rol gehad bij dergelijke opgaven: de aanleg van het riool, van het elekriciteitsnet, gasnet en drinkwaternet, het ophalen van afval en aanleggen van wegen en groen. Altijd in nauwe samenwerking met bewoners en bedrijven, logisch want vanuit hun belang wordt gehandeld. Eenmaal aangelegd volgt de beheerfase, ook die ligt van oudsher bij de gemeente. Er gaat een boel geld om in het beheer en onderhoud. Die geldstroom kan aangewend worden om ook andere gemeenschappelijke doelen te bereiken.