Omgevingsvisie gemeente Zwolle

In 2008 heeft de gemeente Zwolle haar vigerende structuurplan vastgesteld, een paar weken voordat de economische crisis zijn intreden deed. Tezamen met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en de introductie van de Omgevingswet, heeft dit de gemeente doen besluiten het structuurplan te actualiseren naar een Omgevingsvisie. Daarbij is het de wens van de gemeente om duurzaamheid het nieuwe leidende principe te laten zijn. Vanuit ToekomstSterk namen wij deel in een team dat na moest denken over principes die er voor gingen zorgen dat met de nieuwe Omgevingsvisie een duurzame ontwikkeling van Zwolle werd gestimuleerd. Gaandeweg, en dankzij vele gesprekken met verschillende medewerkers van de gemeente, hebben wij steeds beter de relatie met het relevante instrumentarium vanuit de Omgevingswet in de vingers gekregen. Om die reden heeft ons team ook na mogen denken over de opzet van de Omgevingsvisie en het ontwerp van het proces dat daartoe moest leiden.

Download hier het document m.b.t. de Zwolse Omgevingsvisie

Create a website or blog at WordPress.com Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: