Onderzoeksproject LEAN Utrecht e.o.

In Nieuwegein is ToekomstSterk betrokken bij het onderzoeksproject LEAN van Warmtebron Utrecht (zie Warmtebron.nu). Een consortium van partijen bestaande uit TNO, Universiteit Utrecht, ENGIE, Huisman Geo, EBN, IF Technology, Well Engineering Partners en Eneco, onderzoekt de potentie van duurzame aardwarmte in de provincie Utrecht. Kunnen we met één aardwarmteproject duizenden huishoudens via het warmtenet duurzamer verwarmen? Naast de genoemde partijen zijn ook de provincie en de gemeente Utrecht betrokken. De meest kansrijke locaties lijken vooralsnog in Nieuwegein te liggen. Als ‘procesregisseur’ in opdracht van de gemeente Nieuwegein leidt Martin Klapwijk van ToekomstSterk sinds 1 mei 2020 het gesprek met de diverse betrokken partijen en bewoners van Nieuwegein over de locatiekeuze. Als de boorlocatie is gekozen – naar verwachting in december 2020 – start een traject van onderzoeken, ontwerpen en vergunningverlening. Als alles goed gaat kan het boren begin 2022 starten.