Oud – studenten

Mats Ottink – 4e jaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan het Saxion te Deventer

De afgelopen vier jaar heb ik binnen mijn opleiding kennis kunnen maken met vele facetten van de ruimtelijke ordening binnen Nederland én Europa. Hierbij is mijn interesse en specialisatie na een tijd vooral op de ontwikkeling binnen het stedelijk gebied komen te liggen. Binnen het stedelijk gebied komen de vraagstukken de afgelopen jaren veel vaker en specifieker op de verduurzaming van de leefomgeving te liggen. Hiermee ga ik dan ook het komende half jaar aan de slag tijdens mijn afstudeerperiode bij ToekomstSterk.

Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik mij gaan focussen op de wijk Dieze-Oost in Zwolle. Vanuit de wens om Dieze-Oost te verduurzamen, heeft ToekomstSterk in samenwerking met WijBedrijf Dieze in 2016 project Zonnestroom uitgezet. Binnen dit project werden bewoners benaderd om mee te doen met het afnemen of huren van zonnepanelen. Helaas heeft dit project niet het gewenste doel bereikt, van waaruit mijn afstudeeronderzoek dan ook verder is gegaan. Waarom zijn de bewoners niet aangehaakt bij het project, en wat verlangen zij van de organiserende partijen? De ervaringen uit project Zonnestroom zijn uiteindelijk omgezet in aanbevelingen aan WijBedrijf Dieze, om te gebruiken bij vervolgprojecten in de toekomst.

Mats heeft in de zomer van 2018 zijn scriptie met verve verdedigd, en is daarvoor met een ruim voldoende beoordeeld. Wij wensen hem veel succes met het verdere verloop van zijn loopbaan!

Download hier de scriptie van Mats!

 

Daniël Lubberding – 4e jaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan het Saxion te Deventer

Van af jongs af aan heb ik de ruimte om me heen altijd al interessant gevonden. Of dat nou om woeste natuur, het boerenlandschap of de drukke omgeving van de stad ging, ik had er altijd wel interesse voor. Dit is ook één van de redenen geweest voor mijn studiekeuze. Tijdens mijn studie ben ik er achter gekomen dat ik als professional vooral geïnteresseerd ben in de ruimtelijke opgaven binnen het stedelijk weefsel.

Het leukste binnen het vakgebied vind ik het werken aan gebiedsgerichte vraagstukken. Het liefst die vraagstukken waarin er niet alleen oog is voor het fysieke aspect, maar waarin ook het sociale aspect wordt meegenomen. Ruimtelijke ordening toepassen vanuit het oogpunt van de bewoners en gebruikers dat is wat mij uitdaagt en interesseert. Samen met bewoners zorgen voor een duurzame ontwikkeling in hun directe omgeving, welke positieve effecten met zich meebrengen op allerlei vlakken, en te zien dat dit ook echt werk. Dat geeft mij voldoening.

ToekomstSterk houdt zich veel bezig met dit soort projecten vandaar dat ik me hier als student zeer op mijn plek voelde. Tijdens mijn afstudeerperiode voerde ik een onderzoek uit naar de mate van bewonersparticipatie binnen wederopbouwwijken. Welke sociale- en fysieke oorzaken hieraan ten grondslag liggen, en of een Wij(k)Bedrijf hier een verdere stimulans aan kan geven.

Daniël heeft eind 2017 zijn scriptie met verve verdedigd, en is daarvoor met een voldoende beoordeeld. Vervolgens heeft hij besloten om bij Geomaat aan de slag te gaan. Wij wensen hem veel succes!

Download hier de scriptie van Daniël!

 

Jochem Lootens – 4e jaars student Civiele Techniek aan het Windesheim te Zwolle

Gedurende de afgelopen 4 jaar van mijn opleiding ben ik breed opgeleid op het gebied van infrastructuur, waterbouw en constructieleer. Daarbij heb ik ter specialisatie de minors waterbouwkunde en betonconstructies gevolgd. Gedurende het derde leerjaar heb ik stage gelopen bij RoyalHaskoning DHV en Van Schoonhoven Infra, waarbij ik ervaring heb opgedaan op het gebied van ontwerpen, uitvoering en calculatie. Nu ben ik aangekomen bij het afstuderen, waarbij al deze kennis beproefd zal worden.

Tijdens mijn afstuderen heb ik, samen met Niels van der Vegt, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot klimaatadaptatie in wederopbouwwijken. Daarbij lag de focus op het afkoppelen van het afvalwater in combinatie met een decentrale afvalwaterzuiveringsinstallatie. De decentrale zuiveringsinstallatie kan bijdragen aan meekoppelkansen en secundaire doelstellingen. Onderzocht is hoe de gemeente het best kan investeren om een maximale opbrengst te bewerkstelligen.

Jochem heeft in de zomer van 2018, samen met zijn afstudeerpartner Niels van der Vegt,  zijn scriptie met verve verdedigd, en is daarvoor met een ruim voldoende beoordeeld. Wij wensen hem, en Niels, veel succes met het verdere verloop van hun loopbaan!

Download hier de scriptie van Jochem & Niels!

Create a website or blog at WordPress.com Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: