Jeroen van Leeuwe

Mail: Vanleeuwe@toekomststerk.nl

Telefoonnummer: 06 – 13 56 25 57

Bij ToekomstSterk houd ik mij bezig met de vraag: Hoe gaan wij in de toekomst met ons hemelwater om? Al jaren wordt gesproken over klimaatsverandering, er treden steeds hevigere buien op. Echter de huidige rioolsystemen zijn sinds 1960 nauwelijks veranderd, met overlast als gevolg. Tijdens de opleiding Civiele Techniek kwam ik in aanraking met dit onderwerp. In deze tijd heb ik de bewuste keuze gemaakt om mij te specialiseren in watermanagement.

Mijn drijfveer is het werken aan nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen: Wateroverlast in bebouwd gebied in zijn huidige vorm brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, wat ruimte geeft voor vernieuwende (en af en toe tegendraadse) ideeën, zoals een collectieve aanpak om extreme buien te verwerken.