Onderzoek naar potentie ultradiepe geothermie in Almere

De gemeente Almere onderzoekt, samen met de beheerder van het plaatselijke warmtenet, Vattenfall, en geothermie-operator HVC de potentie van ultradiepe geothermie. ToekomstSterk leverde voor dit project de projectmanager, Martin Klapwijk. Na een lange voorbereiding is in september 2020 met de genoemde partijen een opsporingsvergunning aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanwege de nauwe raakvlakken met de belangen van buurgemeenten zoals Amsterdam en Diemen, wordt ook nauw samengewerkt binnen de Metropool Regio Amsterdam en met de Provincies Noord Holland en Flevoland. Met Energie Beheer Nederland (EBN) wordt samengewerkt voor het seismologisch onderzoek. De uitkomsten hiervan zullen hopelijk in 2021 de keuze van een locatie mogelijk maken en het verder voorbereiden van een eerste boring.