Projecten Actueel Contact
Responsive image

Uitdaging


Mark is 45 jaar en woont in een appartement aan de Meppelerstraatweg in Zwolle met 2 tieners en zijn partner. Mark wil zonnepanelen, maar hij heeft onvoldoende geld voor de investering en geen (geschikt) dak. Verderop in de wijk ligt het pand van de Culturele Stichting Domusica, een multifunctioneel cultureel centrum. Op het dak heeft energie-coöperatie Allerzonst 172 zonnepanelen gelegd, veel méér dan nodig is voor de eigen energiebehoefte van de Stichting. Via de energiecoöperatie kan Mark toch van zonne-energie profiteren.

Het project


De PostCodeRoos-regeling is een financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, wat betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te liggen. Door gebruik te maken van deze regeling brengt energiecoöperatie ALLERZONST op wijkniveau vraag en aanbod van zonne-energie bij elkaar. De coöperatie maakt afspraken met sportverenigingen of culturele instellingen over de plaatsing van zonnepanelen op daken en verkoopt of verhuurt deze aan omwonenden in de naastgelegen postcodegebieden. De bewoners krijgen een maatwerk advies over de bekostiging; dit kan soms bv. ook via de WerkKostenRegeling (WKR) van werkgevers.

Als het project succesvol is, zullen de werkzaamheden van de coöperatie worden opgeschaald. Voor de opstartfase is een financiële bijdrage van de provincie Overijssel ontvangen.

Wat doet ToekomstSterk?


ToekomstSterk vervult een aanjaagrol en begeleidt de coöperatie in de opstartfase.