Jens Oolthuis

“Met zijn planologische achtergrond, werkt Jens aan duurzaamheidsprojecten zoals klimaatadaptatie, bewonersbedrijven en zonnepanelenprojecten.”

Dit doet hij door concepten te ontwikkelen en deze in uitvoering te brengen. In zijn loopbaan heeft hij hiervoor vele ervaringen opgedaan. Zo heeft Jens geholpen bij het ontwikkelen van omgevingsvisies en leegstandskaarten. Ook is hij initiatiefnemer geweest voor het team van jong professionals voor de ‘ruimdenkers’ prijsvraag van de provincie Overijssel, waar het ‘Team Onderstroom’ een plan heeft ontwikkeld voor de leegstaande Auping fabriek in Deventer.