Jord Smolenaars

“Jord zoekt de zaken tot op de bodem uit.”

Als afgestudeerd planoloog is hij erg geïnteresseerd in klimaatadaptatie en de energietransitie. Hij is handig met GIS en rekent graag.

Jord doet onderzoek naar het verbinden van klimaatadaptatie met de aanleg van warmtenetten en naar de belemmeringen die gemeenten en waterschappen ondervinden om van stresstesten tot uitvoering te komen. Ook houdt hij zich bezig met vraagstukken omtrent bodemdaling.