Mark van ’t Hul

”Ik wil erachter komen op welke manieren de bestaande stad nog toekomstbestendiger gemaakt kan worden.”

Ik ben een derdejaars student Stedenbouwkundig Ontwerpen aan het Saxion in Deventer. Naast dat ik een stedenbouwkundig onderzoek uitvoer voor het terugbrengen van de Molenstroom in St. Oedenrode, draag ik ook mijn steentje bij in diverse andere projecten. De kennis en ervaring die ik daarmee opdoe bij ToekomstSterk wil ik gebruiken om mijn blik als stedenbouwkundig ontwerper te verruimen, om zo in de toekomst tot een nog inclusiever en toekomstbestendiger ontwerp te kunnen komen.