Watermachine Stadshagen

De woonwijk Stadshagen ligt in de Mastenbroekerpolder. De woonwijk watert af op die polder via een centrale wetering. Daarmee bepaalt de woonwijk het peil in de polder. Een geluidswal om de wijk kan tevens een waterkerende functie krijgen, maar dan kan de woonwijk niet langer door de wetering afwateren. In de zomer moet soms vreemd water worden ingelaten om het peil in de woonwijk in stand te houden. In Breezicht, de laatste ontwikkeling van Stadshagen, is veel ruimte ingeruimd voor groene/blauwe structuren. Vlakbij Stadshagen is een waardevol ecosysteem. Wij ontwierpen een watersysteem voor Stadhagen dat niet langer afwatert via de wetering maar via de ondergrond door infiltratie in een zandplas. In de zomer als de waterpeilen dalen kan de plas water leveren om de waterstanden in stand te houden. De groen blauwe zones in Breezicht zijn onderdeel van de watermachine en dragen bij aan de uitbreiding van het ecosysteem. De geluidswal kan een dijk worden en in de keuze voor het waterpeil in de Mastenbroekerpolder is meer vrijheid. Om de werking van het systeem technisch te kunnen te doorrekenen maakten we een wiskundige afleiding die we samen met de gemeente en verschillende geohydrologische toppers verifieerden. We maakten een animatie om de werking van de watermachine uit te leggen.

Create a website or blog at WordPress.com Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: