AllerZonst

Allerzonst extra

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 80% van de Nederlanders groene stroom uit zonnepanelen wil. Kijken we om ons heen dan zien we dat nog maar een klein deel die wens werkelijk tot uitvoering heeft gebracht. Allerlei redenen liggen daaraan ten grondslag: geen geschikt dak, geen geld, gebrek aan kennis, gebrek aan vertrouwen in de aanbieders, tegenstrijdige berichten over het rendement, de manier waarop panelen worden aangeboden, onduidelijke en veranderende wetgeving van de overheid, etc. De energietransitie is dan ook gebaat bij een sociale innovatie. Wat is dat dan precies? Laten we dat verduidelijken, aan de hand van onderstaand voorbeeld. Waarin wij u meenemen naar Zwolle.

Want in Zwolle, daar woont Mark. Hij is 45 jaar en woont in een appartement aan de Meppelerstraatweg (in Diezerpoort), met 2 tieners en een vrouw. Mark wil al heel lang zonnepanelen, maar heeft daarbij twee onoverkomelijke problemen, te weten niet voldoende geld én geen geschikt dak. Beiden wel essentieel, wil je instappen in een zonnepanelenproject. Het concept AllerZonst heeft hierop een fantastisch antwoord, waarmee ze niet alleen Mark blij maken, maar ook zijn werkgever en de lokale korfbalvereniging, die óók willen verduurzamen. Winst voor iedereen dus. Want via zijn werkgever Novon, waarbij Mark al 10 jaar werkt, kan hij via de WerkKostenRegeling (WKR) zonnepanelen aanschaffen die vervolgens worden geplaatst op het dak van de lokale korfbalvereniging.

Iedereen is er dus mee bezig, het verduurzamen. Mark met zijn gezin. Werkgevers. Verenigingen. Afhankelijk van het perspectief doen zich andere problemen voor, die gek genoeg, opgelost kunnen worden door het andere perspectief. Ofwel; het probleem van de één is de oplossing voor de ander. Hoe mooi zou het zijn wanneer we op basis van dit principe een concept uitwerken waarmee we alléén maar ‘winnaars’ hebben. Met ALLERZONST brengen we vraag en aanbod bij elkaar op een manier waar iedereen blij van wordt. We betrekken de gemeenschap op een relevantie manier. Geven werkgevers de mogelijkheid ‘goed’ werkgeverschap uit te voeren door financiële ruimte te bieden door middel van de WerkKostenRegeling (WKR) van werkgevers. En we laten de verengingen hun ‘overschot’ aan fysieke ruimte op een duurzame manier exploiteren. Bovendien wordt dit alles uitgevoerd door de vakmannen via het Coöperatieve WijBedrijf uit de buurt. ALLERZONST is ZONST voor iedereen dus!

Het ALLERZONST project wordt uitgevoerd door een nog op te richten, gelijknamige coöperatie. Deze coöperatie gaat het concept eerst ‘testen’, door een eerste project in Diezerpoort, Zwolle uit te voeren. Wanneer dit project succesvol is afgerond, zullen de werkzaamheden van de coöperatie worden opgeschaald. Voor de opstartfase is een financiële bijdrage van de provincie Overijssel ontvangen.

Update Fase 1a

Inmiddels hebben wij het eerste deel van fase 1 doorlopen. Wij zijn van begin af aan in gesprek gegaan met de stichting Domusica, een multifunctioneel cultureel centrum van de wijk waarin circa 20 theater- dans zang- en muziekverenigingen actief zijn in de verschillende zalen en repetitieruimtes. Gedurende de gesprekken zijn de bestuursleden enthousiast geworden over het project. Zo enthousiast zelfs, dat zij ook de eerste bestuursleden van de Coöperatie AllerZonst worden! Daarbij investeren zij ook als stichting maximaal in het project, en kopen daarmee voor 20% aan zonnedelen (van de 190 PV – panelen) op. Binnenkort worden de statuten van de coöperatie getekend. Daarna gaan we aan de slag met het ‘branden’ van de coöperatie, en het vinden van andere leden die ook mee willen doen! Uitgangspunt is dat zij investeren via de WKR – regeling bij hun werkgever. Dat maakt het voor hen extra interessant!

Rapportage AllerZonst fase 1a