Gebiedsprofiel Haaksbergen

haaksbergen nijmegen BC afbeelding site.jpg

De gemeente Haaksbergen heeft ons opdracht gegeven om een gebiedsprofiel op te stellen voor de wijken Zienesch – Wolferink (vooral een na-oorlose wijk) en Hassinkbrink (een nieuwbouwwijk). In dit document wordt, gezien de schaalbaarheid van het concept, niet alleen de potentie geschetst van een Wij(k)Bedrijf voor beide wijken, maar ook voor heel Haaksbergen. Momenteel zijn wij nog druk bezig de rapportage vorm te geven. Binnenkort zullen de resultaten bekendt worden, nadat deze eerst aan de opdrachtgever zijn overlegd en deze haar goedkeuring hieraan heeft gegeven.

Het gebiedsprofiel is één van drie stappen die genomen kunnen worden, om daadwerkelijk tot de oprichting van een Wij(k)Bedrijf in Haaksbergen te kunnen komen. De gemeente Haaksbergen heeft voor de eerste stap een financiële bijdrage geleverd. Samen met hen zullen we de uitkomsten van de eerste stap evaluaeren en verkennen of er voldoende potentie en draagvlak is voor het zetten van een volgende stap.

Download hier het Gebiedsprofiel Hassinkbrink

Download hier het Gebiedsprofiel Zienesch – Wolferink