TKI: Afkoppelen in Laren en Zwolle

Samen met Deltares werken wij in Laren en Zwolle (meer specifiek Dieze – Oost, een groot deel van de wijk Diezerpoort) aan projecten die in het teken staan van het klimaatadaptiever maken van bestaand stedelijk weefsel. Ondermeer dankzij de samenwerking met Deltares lukt het ons om dit op een innovatieve wijze uit te voeren. De projecten bestaan namelijk uit het onderzoeken van de mogelijkheden om gebiedsgericht af te gaan koppelen (en waar mogelijk daarna uit te voeren). Dit project staat in het kader van het TKI: Topconsortia voor Kennis en Innovatie.

Onze hypothese is dat de bereidwilligheid bij bewoners en bedrijven is te vinden wanneer klimaatadaptatie kan worden gekoppeld aan hun directe behoeften die vaak andersoortig zijn. De hypothese is gebaseerd op de algemene gedachte dat de mate van samenwerking tussen partijen bepaald wordt door de mate waarin het realiseren van de individuele belangen van beide partijen afhankelijk is van die samenwerking. Voor bewoners en ondernemers is de primaire drijfveer doorgaans niet klimaatadaptatie, maar verbetering van hun leefomgeving, verlaging van kosten of nieuwe marktkansen. Samenwerking kan tot stand komen door verbinding, eigenaarschap en een gevoel van urgentie tussen samenwerkende partijen te creëren, en door die samenwerking te ondersteunen en te ontzorgen in de voorbereiding en uitvoering.

De onderzoeken in Laren en Zwolle worden uitgevoerd door allereerst de huidige situatie goed in beeld te brengen. Waar ontstaat schade, en wanneer? Vervolgens gaan wij effectgericht cyclisch ontwerpen, volgens ons gedachtegoed van het gebiedsgericht afkoppelen. Tijdens het onderzoek moet veel gemodelleerd worden. Dankzij de samenwerking met Deltares kan gebruik worden gemaakt van het innovatiede HydroNET model.

Regelmatig zullen de geboekte resultaten worden gerapporteerd. Waar mogelijk plaatsen wij deze ook op onze website. Voor de projecten is een financiële bijdrage ontvangen van de gemeente Zwolle en de gemeente Laren. Daarnaast wordt het project in Laren gekoppeld aan het project rondom de GRP’s en BRP’s waar wij momenteel aan werken.

Het onderzoek in Zwolle vordert ondertussen gestaag. Samen met het Coöperatief WijBedrijf Dieze zijn wij aan het sparren met een aantal bewoners over het afkoppelen van hun woningen. En onze aanpak levert de nodige aandacht op! Zo staan we op het Kennisplatform voor Ruimtelijke Adaptatie. Klik maar hier voor de link!

Download hier de tussenrapportage van het Zwolse TKI onderzoek!