Werken met studenten

De potentie van een wijkonderneming in de Deltabuurt, Deventer

Daniël Lubberding, student ruimtelijke ordening en planologie aan het Saxion te Deventer, onderzocht in het voorjaar van 2016 wat de potentie is van een Wij(k)Bedrijf in de Deltabuurt. Deze buurt, die getypeerd wordt door het na-oorlogse stedenbouwkundige karakter, maakt onderdeel uit van de Rivierenwijk in Deventer. Het gemiddeld inkomen in deze buurt is laag, de werkeloosheid relatief hoog en veel verschillende etnische nationaliteiten vinden hier hun thuis. Een buurt die wel baat lijkt te hebben bij een Wij(k)Bedrijf. Alleen is er ook voldoende potentie om een wijkonderneming op te richten? Of om nieuw leven in te blazen in de, mede door ToekomstSterk opgerichtte, bewonerscoöperatie, de Deltabuurt Coöperatief. Dat leest u in de onderstaande rapportage.

Download de rapportage over de potentie van een Wij(k)Bedrijf in de Deltabuurt

Wij(k)gericht afkoppelen in de praktijk

In het najaar van 2016 voerden Jeroen van Leeuwe en Michiel ter Laak, studenten Civiele Techniek aan het Windesheim te Zwolle, hun afstudeeronderzoek uit bij ToekomstSterk. Hun afstudeeronderzoek richtte zich op het praktijkgericht toepassen van het door ToekomstSterk bedachte concept ‘Wij(k)gericht afkoppelen’ in de wijk Diezerpoort, Zwolle. Een zeer actueel vraagstuk, gezien de toenemende klimaatveranderingen (meer neerslag) en de daarbij behorende toenemende maatschappelijke en bestuurlijke aandacht voor de vraagstukken die hierbij komen kijken. In het onderzoek is gewerkt met verschillende scenario’s, grotendeels opgedeeld in een ‘gemeentelijk’ en een ‘WijBedrijf’ scenario. De conclusies over de verschillende scenario’s en meer leest u in onderstaand rapport.
Download hier het afstudeerrapport over Wij(k)gericht afkoppelen

Burgerparticipatie in wederopbouwwijken

In het voorjaar van 2017 is Daniël Lubberding, student ruimtelijke ordening en planologie aan het Saxion te Deventer, begonnen aan zijn afstudeeronderzoek bij ToekomstSterk. Hij focust zich met zijn onderzoek op wederopbouwwijken. Binnen deze wijken is de mate van bewonersparticipatie vaak relatief laag. De sociale (sociaal – economische) oorzaken daarvoor zijn vaak wel aan te wijzen, maar zijn er hier ook ruimtelijke oorzaken aan verbonden? Dat gaat Daniël het komende halfjaar voor ons uitzoeken. Hij focust zich op een vijftal wijken in het oosten van Nederland. Daarbij onderzoekt hij ook welke potentie er is om een WijBedrijf in deze wijken op te richten, en welke mogelijkheden er zijn om van daaruit de mate van burgerparticipatie te stimuleren. Zodra Daniël zijn afstudeeronderzoek heeft afgerond, publiceren wij zijn onderzoek op onze website!

Create a website or blog at WordPress.com Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: