Martin Klapwijk

“Martin is gefascineerd door geothermie en vastbesloten een bijdragen te leveren aan de warmtetransitie.”

Hij is een innovatief en gedreven projectmanager: een ondernemer, dwarsdenker en verbinder met een zuivere maatschappelijke en politieke antenne en een grote interesse in mensen.

Recentelijk was hij betrokken bij de vorming van een consortium voor geothermie in de regio Utrecht en bij wijk- en gebiedsontwikkelingen in Zwolle en Utrecht. Daarnaast heeft hij gewerkt als lijnmanager. Als MT-lid van het Utrechtse Projectmanagementbureau was hij mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het projectmanagement in Utrecht. Najaar 2019 heeft hij zich aangesloten bij ToekomstSterk, waar hij partner en mede-directeur wordt.

Martin KLapwijk

Koen Weytingh

“Bij innovatie hoort (regel)vrije ruimte, ruimte om te experimenteren en uit te proberen en ruimte om af en toe de verkeerde weg te mogen inslaan.”

De uitdaging is om de urgente transitietrajecten, zoals energietransitie en klimaatadaptatie, toch projectmatig aan te vliegen en balans te houden in de beheersing van tijd, geld en kwaliteit.

Vanaf mijn periode als Vastgoedmanager bij de Woningcorporatie SWZ te Zwolle werk ik al aan de verduurzaming van wijken, vanuit de 3 P’s – People, Planet, Profit. Als deze 3 in balans zijn dan versterk je de wijk op het gebied van sociale cohesie, inkomensversterking, CO-2 reductie, circulaire economie en economie! Een inclusieve samenleving! Experimenteren en innoveren is noodzakelijk om vanuit kleine stappen in deze transitie grote resultaten te bereiken. Gebiedsgericht en op basis van gelijkwaardige samenwerking met/door ‘alle’ partners in deze wijken.

Ik ben dan ook een gedreven en veelzijdig manager met bestuurlijke ervaring en ambitie om concrete richting en sturing te blijven geven aan dit brede thema duurzaamheid. Een visionair met verbindende capaciteiten die multidisciplinaire teams kan enthousiasmeren en stimuleren in het vernieuwend denken en nieuw leiderschap. Met ruime leidinggevende kwaliteiten en een procesmatige achtergrond op academisch werk- en denkniveau.

Ik werk dan ook met veel enthousiasme en bevlogenheid als partner en directeur bedrijfsvoering bij ToekomstSterk.


read more

Joost Kroes

Koen Weytingh

“Ik groeide op in een tijd van zure regen, dode vissen in de Rijn, een bom die elk moment kon vallen en apartheid in Zuid-Afrika. Één ding wist ik zeker: het kan beter.”

Als civieltechnisch ingenieur is Koen altijd rusteloos op zoek naar de antwoorden op de grote opgaven waar we als deltabewoners voor staan bij de inrichting van Nederland. Hij is gefascineerd door grond en grondwater. Hij begon op de universiteit en bij ingenieursbureaus als een innovatieve techneut in bodemsanering, richtte zijn eigen bureau op en werd directeur R&D. Nu werkt hij vol passie als oprichter en partner bij ToekomstSterk.


read more

Koen Weytingh