Warmte in transitie

Alle wijken aardgasvrij

Zoals afgesproken onder het Klimaatakkoord hebben vrijwel alle gemeenten in 2021 een Transitievisie Warmte opgesteld. Het doel is om tegen 2050 geen gebruik meer te maken van aardgas voor koken en verwarming van huizen. Door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen is dit alleen maar urgenter geworden. Gemeenten zetten nu de vervolgstappen: het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de wijken die het eerst van het aardgas af gaan.

ToekomstSterk ondersteunt gemeenten en wijkbewoners bij deze opgave. Ten behoeve van wijkuitvoeringsplannen verrichten we verkennende studies of ontwerpend onderzoek naar de isolatieopgave van woningen en gebouwen en naar alternatieve, collectieve warmtebronnen zoals aquathermie en aardwarmte (of geothermie). We analyseren daarbij grondig de business case en de organisatorische aspecten en richten op creatieve wijze uw participatieproces in. Daarbij nemen we graag het bijbehorende proces- en omgevingsmanagement voor onze rekening.

 

Typisch ToekomstSterk

In veel wijken in Nederland wordt de aanleg van een warmtenet overwogen of reeds voorbereid. Door onze stevige kennisbasis in bodem en watersystemen, ons gebiedsgerichte perspectief en onze langjarige ervaring met bewonersorganisatie heeft ToekomstSterk in deze ontwikkeling veel te bieden. Wij zijn goed bekend met de technische en organisatorische uitdagingen en business cases voor warmtenetten in combinatie met bronnen als geothermie en diverse vormen van aquathermie.

Binnen een wijk of buurt kan de aanleg van een warmtenet een belangrijke hefboom zijn voor een veel bredere wijkvernieuwing; dit geldt vooral voor naoorlogse wijken met een actuele vervangingsopgave. De waardencreatie in de wijk is maximaal als het eigenaarschap bij de bewoners ligt, bijvoorbeeld door de inzet van een wijkonderneming of bewonerscoöperatie. In onze aanpak streven wij naar een optimale integratie en synergie van opgaven, we noemen onszelf niet voor niets de Buurtmakers.

Door opgaven met elkaar te verbinden worden ze ook betaalbaar. Wij zijn een grote fan van ‘ontwikkelend beheren’. In naoorlogse wijken van 50 à 60 jaar oud in Nederland dient zich de komende 10 jaar een enorme vervangingsopgave aan van zowel de openbare ruimte als de ondergrondse infrastructuur. Het geld dat voor de vervanging nodig is kan in deze wijken ook deels de vernieuwing bekostigen, zodat voor de energietransitie minder extra geld nodig is.

ToekomstSterk ontwerpt, coördineert en beheert de processen en de infrastructuur die een energieneutrale stad mogelijk maken. Dat kan variëren van omgevingsvisies, warmtetransitievisies, WijkUitvoeringsplannen, kansenanalyses geothermie tot begeleiding van omgevingsmanagement en

Voorbeeldprojecten

 ZWOLLE DEELT WARMTE

ZWOLLE DEELT WARMTE

LEES MEER 

 ONTWIKKELING AARDWARMTEPROJECTEN

ONTWIKKELING AARDWARMTEPROJECTEN

LEES MEER 

Nadere info

Zoekt u als gemeente ondersteuning bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan? Wilt u effectief aan de slag met stimuleringsprogramma’s voor isolatie en het aardgasvrij maken van woningen, buurten en wijken? Zoekt u innovatieve manieren om een warmtenet te realiseren en tegelijkertijd zowel fysieke als sociale buurtstructuren te versterken? Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.