‘De toekomst, die moet je niet voorspellen, maar mogelijk maken.’
Antoine de Saint-Exupéry

 

Onze missie

Wij zetten ons in om maatschappelijke transities op lokaal niveau – in de wijk – werkelijkheid te laten worden. Waar we leven, werken en wonen, in de gebouwde omgeving – dáár komen alle opgaven rond klimaat, mobiliteit, gezondheid, recreatie, voedsel en veiligheid samen.

Als sociaal-betrokken en eigenzinnige Buurtmakers werken we aan toekomststerke wijken. Dit zijn vitale, veerkrachtige en inspirerende buurten waar je graag wilt wonen en die klaar zijn voor de toekomst.

 

Klimaat en energie als motor

Klimaat- en energiebeleid zien we als de motor van die transformatie. De opgaven van klimaatadaptatie en energietransitie vormen een grote kans, een hefboom om onze wijken qua wonen, ecologie, leefbaarheid en werkgelegenheid te verbeteren. Een kans die we niet moeten missen.

 

De kracht van samenwerking

Samenwerken hoort wezenlijk bij de stad. We werken samen met burgers, bewonerscoöperaties, gemeenten, beleidsmakers, ondernemers, corporaties en anderen. Natuurlijk, het toekomststerk maken van buurten vraagt om een geïntegreerde lange-termijn visie. Maar juist op korte termijn kunnen we in concrete projecten gezamenlijk innoveren. Zo kunnen we de kracht van samenwerking ervaren en uitbouwen.

 

Onze diensten

ToekomstSterkers zijn mensen met verschillende achtergronden en competenties zoals proces- en projectmanagement, planologie, bouwkunde en civiele techniek. Wij bieden een brede portfolio aan diensten voor stedelijke transformatie: modelberekeningen voor rioolplannen, GIS-analyses, ontwerpend onderzoek, stedenbouwkundig en technisch ontwerp en projectmanagement van initiatieffase tot beheer. We denken en werken vanaf de start integraal. Innovatie en de vraag hoe het beter kan zijn bij ons leidend.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

We zijn er trots op met onze missie aan te sluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zoals die door de Verenigde Naties in 2015 zijn vastgelegd. In het bijzonder richten we ons op:

  • Steden en gemeenschappen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken – SDG 11
  • Het zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen – SDG 7
  • De ontwikkeling van lokale economieën en werkgelegenheid door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokaal talent en lokale hulpbronnen – SDG 8
  • Het ondernemen van onmiddellijke actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden – SDG 13
  • samenwerking als sleutel voor verandering – SDG 17

Team

Partners

Complexe uitdagingen vragen om verschillende rollen, perspectieven en deskundigheden. We werken dan ook graag en veelvuldig samen met andere partijen, van zzp-ers tot onderzoeksinstituten en nonprofit-instellingen. Voor een bredere blik, voor de nieuwste kennis, om tot een effectievere uitvoering te komen en gewoon omdat het inspirerend en leuk is. Ook opdrachtgevers zijn voor ons primair samenwerkingspartners.