Rob Wildeman

“Ik heb het gevoel dat samen kijken naar en samen denken over water inspirerend werkt”

Nederland vecht al jaren tegen overstromingen van de zee en de rivieren en ook steeds meer tegen schade door hevige regenbuien. Maar dit ‘vechten tegen water’ is niet dé oplossing. Een verandering naar ‘Leven met water’ kan grote positieve invloeden hebben. Die verandering in werkwijze inspireert mij en hanteer ik in het klimaat adaptief maken van steden, waarbij ik de kennis van mijn opleiding op de Universiteit Twente combineer met mijn passie voor het oplossen van ruimtelijke problemen.

Ik ben gefascineerd door alle opgaven omtrent water en werk deze tot in de puntjes uit. Ik geloof dat een thema als ‘water’ vanuit verschillende disciplines bekeken moet worden. Door alle belangen van deze disciplines secuur, objectief en creatief aan elkaar te knopen, ontstaan mooie oplossingen, die niet persé moeilijker of duurder hoeven te zijn.