Privacy statement

 

Privacy beleid ToekomstSterk B.V., KvK nummer 60279621 Versie 1 d.d. 06-05-2022.

Bij ToekomstSterk BV is de privacy van de bezoekers aan onze website: www.toekomststerk.nl en personen die contact met ons zoeken, of aanmelden voor onze nieuwsbrief, erg belangrijk. Wij zullen er ook alles aan doen om uw privacy te beschermen. Op deze pagina is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van onze website.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ToekomstSterk BV verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, of contact met ons zoekt via het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mail adres;
  • Telefoonnummer;
  • Persoonsgegevens die u verstrekt aan ons bij het afnemen van onze diensten (als opdrachtgever, en/of als samenwerkingspartner);
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt na schriftelijke en-of telefonische correspondentie met ons.

 

Ons gebruik van de verzamelde gegevens

  • Om contact op te kunnen nemen via telefoon, e-mail of per brief. Indien u hier zelf om heeft verzocht, of om onze diensten (potentieel) te kunnen uitvoeren;
  • Om facturen te kunnen opstellen en te versturen aan opdrachtgevers;
  • Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen aan personen die zelf actief hebben aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.

 

Social Media

ToekomstSterk BV is actief op social media platforms zoals Twitter, LinkedIn en YouTube. Wanneer u door middel hiervan communiceert met ons of kan het zijn dat wij persoonlijke informatie van u ontvangen zoals uw (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats en/of e-mailadres. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacy statement.

 

Google Analytics

ToekomstSterk BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers er naar de website toekomen, en hoe bezoekers de website gebruiken De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP‐adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

 

Zie onderstaande links voor meer informatie hierover:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ToekomstSterk BV heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Google Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

ToekomstSterk BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Daarbij maken wij bij ToekomstSterk BV een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten conform de geldende privacywetgeving.

 

Bewaren van uw persoonsgegevens

ToekomstSterk BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij houden wij ons ook altijd strikt aan alle relevante wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de geldende privacy wetgeving.

 

Delen van uw persoonsgegevens

ToekomstSterk BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij vragen derden altijd om strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ToekomstSterk BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het emailadres: info@toekomststerk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit kunt u veilig doen, door gebruik te maken van de KopieID app van de Rijksoverheid. Of kijkt u voor het veilig maken van een kopie van uw identiteitsbewijs op: Hoe voorkom ik fraude met een kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.