Wonen in transitie

Samenwerken in buurt- en wijkvernieuwing

Wie een huis koopt en bewoont, blijft periodiek investeren. Het huis moet immers worden beheerd en onderhouden. Appartementseigenaren zijn (verplicht) lid van een Vereniging van Eigenaren en zorgen zo samen met de buren voor het gemeenschappelijke onderhoud. De woonomgeving is de verantwoordelijkheid van de gemeente die zorgt voor het onderhoud van wegen, groen en openbare ruimte. De huidige verduurzamingsopgaven betekenen voor zowel huis- en gebouweigenaren als voor de gemeente extra investeringen, tenzij de noodzakelijke aanpassingen zo kunnen worden gepland dat ze een (cyclische) vervanging inhouden die toch al moest gebeuren (bijvoorbeeld een CV-ketel aan het eind van zijn levensduur vervangen door een warmtepomp).

Samenwerking en plannen op elkaar afstemmen door de verschillende partijen in de wijk kan een groot verschil maken: hoe meer de verschillende actoren in een buurt of wijk samenwerken en hun investeringsopgaven bundelen hoe groter de effectiviteit en hoe lager de kosten voor elk van hen. Vandaar dat in veel gemeenten partijen ervoor kiezen voor hun buurt of wijk gezamenlijke vernieuwingsplannen te maken en uit te voeren. Soms ligt het initiatief bij de gemeente of de woningcorporatie, maar het kan ook een grote gebouweigenaar of VVE, een groep bewoners of een bewonersorganisatie zijn. Samen kunnen zij ook besluiten dat in de buurt of wijk nog voldoende ruimte bestaat voor nieuwe woningen of andere toevoegingen, zoals bijvoorbeeld een park.

ToekomstSterk ondersteunt deze complexe processen van integrale buurt- en wijkvernieuwing. Wij denken mee in de fase van visievorming, verrichten het benodigde onderzoek en ondersteunen het gesprek tussen partijen door middel van ontwerpend onderzoek en het doorrekenen van business cases. We ondersteunen zowel gemeenten als bewonersorganisaties met het proces- en projectmanagement.

 

Typisch Toekomststerk

We noemen ons de Buurtmakers. Onze passie is het verbinden van burgers, bewonerscoöperaties, ondernemers, gemeente, beleidsmakers, en anderen. Buurt- en wijkontwikkeling vraagt om een integrale en geïntegreerde lange-termijn visie, gecombineerd met de bereidheid om juist op korte termijn concrete projecten uit te voeren en gezamenlijk te innoveren en te leren. Alleen dan ontstaan er mogelijkheden die geen van de partijen alleen kan realiseren.

Door opgaven met elkaar te verbinden worden ze ook betaalbaar. Wij zijn een grote fan van ‘ontwikkelend beheren’. In naoorlogse wijken van 50 a 60 jaar oud in Nederland dient zich de komende 10 jaar een enorme vervangingsopgave aan van zowel de openbare ruimte als de ondergrondse infrastructuur. Het geld dat voor de vervanging nodig is kan in deze wijken ook deels de vernieuwing bekostigen, zodat hiervoor minder extra geld nodig is.

Integrale buurt- en wijkontwikkeling vraagt van bewoners en alle betrokkenen organisaties een verbondenheid met de wijk die verder gaat dan alleen een enkel project. Er is verbinding, inspiratie, commitment, vasthoudendheid en een volhoudbare structuur voor overleg, co-creatie en uitvoering nodig. Een gezamenlijk beheerd gemeenschapsbedrijf of een coöperatie kan daar uitvoering aan geven en omgekeerd de sociale structuur weer versterken. ToekomstSterk kan een dergelijke structuur ontwikkelen en ondersteunen.

Voorbeeldprojecten

 DE OPDRACHTGEVER WOONT IN DE BUURT

DE OPDRACHTGEVER WOONT IN DE BUURT

LEES MEER 

 WIJBEDRIJF DIEZE

WIJBEDRIJF DIEZE

LEES MEER 

Nadere info

Zoekt u als gemeente, bewonersorganisatie of projectontwikkelaar ondersteuning bij het organiseren en begeleiden van een buurt- of wijkproces? Staat u voor een grote participatieopgave? Wilt u met een verscheidenheid aan stakeholders een plan opstellen voor buurt- of wijkvernieuwing? Ziet u kansen voor inbreiding als mogelijke kostendrager voor een brede buurt- of wijkvernieuwing, maar weet u niet hoe deze kans te verzilveren?  Wilt u een bewonersorganisatie of wijkonderneming oprichten of worstelt u met het management van een reeds bestaande organisatie?

Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.