De opdrachtgever woont in de buurt

Korte samenvatting

Wat is er nodig om met onderling afgestemde maatregelen voor klimaat, energie, open­bare ruimte en huisvesting een toekomststerke wijk te creëren? Met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creative Industrie doen we, samen met Architectenbureau KBnG, een innovatief ontwerpend onderzoek om deze vraag te beantwoorden.

 

Uitdaging

Elke stedelijke opgave kan een hefboom zijn voor maatschappelijke vernieuwing in de volle breedte, of het nu gaat om klimaatadaptatie, energietransitie, herinrichting van openbare ruimte of sloop-nieuwbouw van woningen. Als je op buurtniveau slimme verbindingen legt, is het resultaat vele malen meer dan de som van de afzonderlijke delen.

Vanuit dit uitgangspunt hebben we, met financiële steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en samen met KBnG Architecten en de gemeente Zwolle een ontwerpend onderzoek verricht in de transitiewijk Dieze Oost. Doel: met onderling afgestemde maatregelen voor klimaat, energie, open­bare ruimte en huisvesting een toekomststerke wijk creëren. Het idee is door het toevoegen van woningen een kostendrager te creëren voor de integrale vernieuwing van de wijk.

Typisch ToekomstSterk

Om te beginnen worden nieuwe en huidige bewoners vanuit een wijkcoöperatie opdrachtgever van een plan voor wijk­vernieuwing waarin toegevoegde nieuw­bouw de financiering van renovatie van de bestaande bouw mogelijk maakt. Door toevoeging van nieuwe woningtypen en transformatie van bestaande portiekflats wordt de woningvoorraad meer gevarieerd. Meer woningen en par­keerplaatsen worden gecombineerd met ruimte voor water en groen. De wijkcoöpe­ratie ontwikkelt zich bovendien tot een solide organisatievorm die in staat is de wijktransformatie op te pakken en een buurt­warmtenet te exploiteren.
We combineren de kans om de leefruimte opnieuw in te richten in het kader van riool vervanging en klimaatadaptatie met afkoppelen van verhard oppervlak en het creëren van toekomstbestendige ‘gelukkige’ leefruimte. Als tegelijkertijd een warmtenet wordt aangelegd en woningen worden gerenoveerd en geïsoleerd, ontstaat de kans om de wijk structureel te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

De verbinding van opgaven is typisch ToekomstSterk. De transformatie van kwetsbare wijken tot kansrijke woongebieden met de bewoners is betaalbaar en haalbaar. Onze missie is de metho­de samen met gemeenten, coöperaties en projectontwikkelaars verder te ontwikkelen.

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers