ToekomstSterk is een groep ervaren adviseurs, projectmanagers en young professionals die werken aan stedelijke transformatie. We hebben diverse specialismen in huis: civiele techniek, bouwkunde, planologie, stedenbouw, sociale geografie, economie.

We verstaan ons vak en zijn gedreven om te onderzoeken en te leren. Wij bouwen aan een Nieuwe Stad, een maatschappij die toekomststerk is. Wij doen projecten in de energietransitie, werken aan klimaatadaptatie en ontwikkelen circulaire concepten. We hebben een gebiedsgerichte insteek en zijn thuis in de wijk. We beschikken over de lange adem en het geduld dat voor het ontwikkelen van levensvatbare concepten nodig is en om deze uit te voeren.

De wereld moet toekomststerker worden en wel nú. Om te beginnen Nederland. De opgave is écht urgent: de toekomst van de mensheid en van de wereld is in ernstig gevaar. Dit vraagt om een radicale inzet van ons als professionals. We hebben geen tijd meer te verliezen. Werk jij met ons samen?