Inspiratie

Een verleidelijk warmtenet voor een rechtvaardige transitie

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: Energeia. Bij de aanleg van warmtenetten wordt nadrukkelijk gekeken naar goedkope technische oplossingen. Maar wat voorop zou moeten staan is een warmtenet dat fijn is voor burgers en hun buurten. Op korte en op lange termijn. Dan staan ze in de rij om een aansluiting te nemen. Gebrek aan animo…

MEER

Succesvol netwerken in naoorlogse wijken

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: Gebiedsontwikkeling.nu.  In 2022 werkten Imane Himmit en Maaike Schravesande vanuit Heijmans Vastgoed aan een aantal verdichtingsopgaven in typische naoorlogse wijken. Juist verdichting in zo’n stadswijk vraagt om zorgvuldige inpassingen en toevoegingen, waar de buurt echt wat aan heeft. De buurt heeft op haar beurt bestaande kwaliteiten die van waarde zijn…

MEER

Utrecht doorbreekt impasse: bewoners voor het eerst gedwongen van het gas af

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: de Volkskrant. Als eerste gemeente gaat Utrecht bewoners gedwongen van het aardgas afsluiten. Volgens het stadsbestuur en woningbouwcorporatie Mitros is het noodzakelijk om vaart te maken met de energietransitie en geldverspilling aan het vernieuwen van gasleidingen te voorkomen. Het gedwongen afsluiten van het gas ligt echter ook politiek gevoelig. ‘Dit…

MEER

Minister de Jonge wil gebouw gebonden financiering vanaf 2025

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: Stroomversnelling. Op 18 november heeft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen ontvouwd voor de invoering van gebouwgebonden financiering. “Al enige jaren pleiten verschillende spelers in de energietransitie in de gebouwde omgeving ervoor om een gebouwgebonden financiering voor het verduurzamen van de eigen woning te…

MEER

Limburgse waterbom kan overal vallen, nieuw grondbeleid noodzakelijk

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: Binnenlands Bestuur Het kan overal gebeuren: een catastrofale regenbui zoals in Limburg waarbij forse schade ontstaat. Maar ook andere wateropgaven vragen om een actie. Het besef groeit dat water en bodem leidend moeten worden in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dat heeft zeker ook gevolgen voor het grondbeleid. Groen en…

MEER

Rijk moet gaan kiezen tussen warmtepompen of warmtenetten

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: Binnenlands Bestuur Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet een ‘mismatch’ in het warmtetransitiebeleid.   De Rijksoverheid staat in de warmtetransitie voor een tweesprong: blijft ze mikken op individuele huishoudens die met subsidie overgaan op warmtepompen, of gaat ze vooral inzetten op hele wijken die collectief op een warmtenet overstappen? Die keuze…

MEER

Minister Jetten: warmtenet over zeven jaar grotendeels in publieke handen

Dit artikel is afkomstig van: het Algemeen Dagblad Na een ‘ingroeiperiode’ van zeven jaar mogen alleen bedrijven die voor minstens de helft in publieke handen zijn collectieve warmtevoorzieningen aanleggen. Het kabinet wil er zo voor zorgen dat publieke partijen zoals gemeenten “altijd doorslaggevende zeggenschap” hebben over het warmtenet. Dit staat in de ‘warmtewet’ die energieminister…

MEER

Vereniging Eigen Huis wil woningen verduurzamen zonder toestemming VVE

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: NRC. Appartementseigenaren zijn afhankelijk van de besluitvorming van andere bewoners in de flat, als zij bijvoorbeeld dubbelglas willen plaatsen. Vereniging Eigen Huis roept het kabinet op dat te veranderen. Een op de drie verenigingen van eigenaren (vve) lukt het niet om met alle bewoners overeenstemming te bereiken over het verduurzamen…

MEER

VNG: Warmtenetten moeten publiek bezit zijn

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: Binnenlands Bestuur. Om marktmonopolisten op de energiemarkt de wind uit de zeilen te nemen, moeten warmtenetten bij wet in publieke handen worden gebracht. De infrastructuur van warmte moet net als bij aardgas en elektriciteit in handen van de overheid zijn. Gemeenten willen dat dat publieke eigenaarschap bij wet wordt geregeld.…

MEER

Wat kan en moet Nederland doen bij een stijgende zeespiegel?

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: NRC. Lang dacht Deltares-onderzoeker Marjolijn Haasnoot dat Nederland tijd genoeg had voor adaptatie aan de zeespiegelstijging. „Maar ik ben van mening veranderd.” Nee, de zeespiegel is nog niet een of twee meter gestegen en het zal nog decennia duren voordat de gevolgen zich aandienen. Maar, zegt Marjolijn Haasnoot, als de…

MEER

Wijkaanpak: Van legpuzzel naar eco-systeem

Iedere wijk is anders. Iedere wijk heeft een eigen karakter. De inwoners gaan deel uitmaken van elkaars leven en samen met de professionals in de wijk geven zij vorm aan de vraagstukken die er spelen. Het wordt alleen steeds meer duidelijk dat wat er in een wijk nodig is, niet altijd past bij ‘hoe het…

MEER

Stadswadi’s en riolen met gaten gaan de strijd aan met de regen.

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: NRC. Water is onmisbaar. Soms is er te veel van, soms te weinig. Deze zomer gaat het NRC in een serie op zoek naar de wetenschap in en om het water. Aflevering 1: regenwater. Het lijkt zo simpel. Maak openingen in stoepranden en graaf een plantsoentje iets uit zodat het…

MEER

Nieuwe vraagbaak voor kosten en financiering van de warmtetransitie

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: Programma Aardgasvrije Wijken. Kosten en financiering van de warmtetransitie vormen een grote uitdaging voor gemeenten en bewoners. Martin Klapwijk wil vanuit PAW de uitwisseling van kennis en best practices hierover op gang brengen en houden. In april nam hij als projectleider het stokje over van Niels Hanskamp.   Duurzaamheid als…

MEER
Bewonersinitiatief warmte

Omarm en versterk bewonersinitiatieven binnen de warmte transitie!

Dit nieuwsbericht is afkomstig van: Platform 31. Om de warmtetransitie tot een succes te maken zijn actieve bewoners onontbeerlijk. De gemeente en andere professionele partijen kunnen bewonersinitiatieven ondersteunen en stimuleren. Hoe? Zes lessen en een oproep. Steeds meer bewoners zijn al bezig met de verduurzaming van hun woning en leefomgeving. Vaak spelen bewonersinitiatieven hierbij een…

MEER

De financiering van klimaatadaptatie in steden is een debacle

Klimaatadaptatie is de komende jaren een van de belangrijkste thema’s in steden en stedelijke gebieden. Alleen, zegt een groep van ruim 30 wetenschappers, is het vaak volstrekt onduidelijk hoe dit proces gefinancierd moet worden. Verdichten om te kunnen verdedigen. Met die benadering bereidt de Amerikaanse stad Miami zich voor op de klimaatverandering. De bekende hoge…

MEER

Duurzaam wonen voor iedereen

Minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving gepresenteerd. Daarin wordt beschreven hoe de verduurzaming van onder andere woningen, scholen, winkels en kantoren wordt versneld.  Door de plannen uit het beleidsprogramma uit te voeren, moet een duurzame woning voor iedereen binnen handbereik komen. Om dat te realiseren, worden…

MEER

Een warmtenet is anderhalf keer goedkoper dan CV op aardgas

De energiekosten rijzen de pan uit. Klanten van warmtenetten zijn op dit moment veel goedkoper uit dan mensen met nieuwe gascontracten. Onderzoeksbureau DWA becijferde dat een nieuw gascontract in maart gemiddeld anderhalf keer zo duur was als een warmtecontract. Een gascontract uit januari was een derde duurder. ‘Warmtenetten besparen op dit moment dus niet alleen…

MEER

Groene burgerinitiatieven gaan te makkelijk ten onder

Verpakkingsvrij boodschappen doen, autodelen, energie opwekken in de buurt, kleding lenen in plaats van kopen. Zulke initiatieven zijn cruciaal, vindt Greenwish. Steun ze dan ook beter. Het gonst in Nederland van de creatieve ideeën die de wereld een beetje beter, de maatschappij een stukje inclusiever en de economie een tandje duurzamer moeten maken. Sociale ondernemers,…

MEER

Laat wijkaanpak niet uitvoeren door buitenstaanders

Volgens de opstellers van het ‘Manifest voor een succesvolle wijkaanpak’ is het tijd om die wijkaanpak fundamenteel anders te doen. Stop met beleid dat als vertrekpunt heeft dat het in wijken slecht gaat en dat de problemen zich er opstapelen. Het is tijd om het fundamenteel anders te gaan doen. Laat het in wijken gebeuren…

MEER

Deltacommissaris roept ministers op tot actie

‘The window of opportunitiy is closing. And it’s closing fast.’ Met deze zin uit het recente IPCC-rapport begint Peter Glas, de Deltacommissaris, zijn adviesbrief ‘Maak werk van klimaatadaptatie’. In de brief stelt hij dat klimaatverandering steeds zichtbaarder wordt en dat we tempo moeten maken om ons aan te passen.   Advies aan vier ministers De…

MEER

Zo maak je een warmtenet in je eigen buurt

Met je buren eigenaar worden van een duurzaam warmtenet? Je hebt een bron nodig, een goed team en een behoorlijk lange adem. Grootste winst: zeggenschap. En er is bijvangst. ‘Dit is goed voor de sociale cohesie.’ Buurtbewoners vragen vaak aan Kirsten Notten waar ze moeten beginnen, als ze prille gedachten hebben over een duurzame lokale…

MEER