Procesregie ontwikkeling aardwarmteprojecten

Korte samenvatting

Aardwarmte, of geothermie, wordt gezien als een belangrijke bron om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. ToekomstSterk is als procesregisseur en expert nauw betrokken bij de ontwikkeling van aardwarmte in een aantal gemeenten.

 

Uitdaging

Aardwarmte, of geothermie, wordt gezien als een belangrijke bron om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. De toepassing van aardwarmte voor de verwarming van huizen en gebouwen via warmtenetten is nieuw in Nederland. Veel is nog onzeker: de potentie van de ondergrond, de rol die gemeenten kunnen spelen, het maatschappelijk draagvlak, de haalbaarheid van business cases, et cetera.

De ontwikkeling van aardwarmte vormt een complexe opgave waar veel partijen bij betrokken zijn en die van gemeenten een zorgvuldig aanpak van onder andere het omgevingsmanagement en de bewonerscommunicatie vergt. ToekomstSterker Martin Klapwijk is als procesregisseur en expert nauw betrokken bij de ontwikkeling van aardwarmte in een aantal gemeenten. Hij was procesregisseur in Utrecht, Almere, Nieuwegein en de RES-regio Amersfoort.

 

Typisch ToekomstSterk

Onder de procesregie van ToekomstSterk hebben de genoemde gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht met partijen uit de energiesector, onderzoeksinstellingen, grote warmteafnemers, bewonersvertegenwoordigingen en het rijk om het onderzoek naar de haalbaarheid van aardwarmte te initiëren en uit te voeren. Deze inzet of rolneming vanuit de gemeenten bleek cruciaal om voor de betreffende aardwarmteprojecten maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren. ToekomstSterk neemt actief deel in de netwerken van warmtenet- en geothermie-professionals. We zijn mede auteur van de Handreiking aardwarmtebeleid gemeenten MRA, opgesteld door een werkgroep binnen het aardwarmtenetwerk in de Metropool Regio Amsterdam.

 

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers