De coöperatieve wijkonderneming WijBedrijf Dieze

Korte samenvatting

Sinds 2014 beheren wij in Zwolle, met steun van de gemeente, de coöperatieve wijkonderneming WijBedrijf Dieze als een experimentele uitvoeringsorganisatie op gebiedsniveau voor en door bewoners.

 

Uitdaging

Dieze-Oost is een wederopbouwwijk bestaande uit 2.125 woningen, waarvan 70% is gerealiseerd vóór 1970. Een richtinggevende visie van de gemeente Zwolle op ‘natuurlijke wijkvernieuwing’ – gedeeld door de woningcorporaties – lag ten grondslag aan de vernieuwing van deze wijk vanaf 2010. De duurzaamheidsfilosofie was dat iedere ingreep een hefboom zou kunnen zijn voor integrale wijkvernieuwing in termen van sociale betrokkenheid, economische versterking en leefbaarheid (de bekende drie P’s: people, planet, profit). Met dat doel werd intensief samengewerkt met de woningcorporaties, maar ook gedacht aan het organiseren van de particuliere bewoners. In 2014 raakte ToekomstSterk betrokken en werd op ons voorstel en met steun van de gemeente de coöperatieve wijkonderneming WijBedrijf Dieze voor en door deze doelgroep opgericht, als een experimentele uitvoeringsorganisatie op gebiedsniveau.

 

Typisch ToekomstSterk

Met onze professionele ondersteuning ontstond zo een LivingLab waarbinnen jarenlang verschillende actiegerichte studies naar gebiedsgericht werken zijn uitgevoerd met cofinanciering door de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en het rijk.

Het WijBedrijf heeft als statutair doel de duurzame ontwikkeling van Dieze Oost en kan als professioneel bedrijf fysieke projecten uitvoeren en daarmee (bijvoorbeeld in het kader van de Human Capital Agenda) lokale werkgelegenheid creëren. Het eerste project van het WijBedrijf, de verhuur van zonnepanelen, heeft geleid tot een groei van het aantal coöperatie-leden tot 122. De experimenten laten zien dat de inzet van de wijkonderneming op een veel breder terrein mogelijk is: rioolvervanging, klimaatadaptatie, verduurzaming en beheer en onderhoud van openbare ruimte, groen en vastgoed. Gemeente en wijkonderneming werken ook samen aan het helpen van bewoners bij het bewust besparen van energie en het vergroten van de organisatiekracht onder bewoners en VVE’s. Het creëren van een ‘warmteschap’ dat isoleert en warmte levert aan leden vormt een logische vervolgstap in deze samenwerking, die nu wordt verkend.

Intussen beheren we dit Living Lab vanuit eigen middelen en gesteund door de gemeente en de provincie Overijssel al 8 jaar. Deze experimenteer-omgeving heeft ons veel geleerd over de belemmeringen voor wijkontwikkeling en ons geholpen om hulpmiddelen te ontwikkelen om deze weg te nemen.

 

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers