Watertoets herontwikkelingslocatie Zwolle

Korte samenvatting

In opdracht van Bemog Projectontwikkeling hebben wij een watertoets uitgevoerd ten aanzien van de herontwikkelingslocatie gelegen aan de Bisschop Willebrandlaan te Zwolle. Hier moet een garage op den duur plaats gaan maken voor woningbouw.

 

De uitdaging

In het huidige waterbeheer van de gemeente Zwolle wordt gestreefd naar duurzame en veerkrachtige watersystemen met minimale risico’s op wateroverlast of droogte. Waterhuishoudkundige belangen, waar ook rekening mee moet worden gehouden bij (de uitvoering van) het herontwikkelingsplan voor het terrein van de huidige Oving garage in Zwolle. De watertoets is wettelijk gezien het aangewezen instrument, om deze belangen op een juiste manier af te wegen.

 

Typisch ToekomstSterk

De herontwikkelingslocatie maakt deel uit van de wijk Diezerpoort. Aan de hand van diverse onderzoeken, hebben wij in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over deze wijk. Dit heeft ons in staat gesteld om een accuraat regenmodel te ontwikkelen. Het regenmodel, en de kennis van het netwerk aan partners dat wij in dit gebied hebben opgebouwd, hebben wij ingezet om de watertoets nauwkeurig uit te kunnen voeren. Met onze rapportage hebben wij inzichtelijk gemaakt op welke wijze het herontwikkelingsplan kan voldoen aan de geldende wettelijke- en beleidsmatige uitgangspunten ten aanzien van waterhuishoudkundige belangen.

 

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers