Verduurzaming van Verenigingen van Eigenaren

Korte samenvatting

In opdracht van de provincie Overijssel verzorgden wij de pro actieve procesbegeleiding voor drie Verenigingen van Eigenaren ten aanzien van hun verduurzamingsopgave.

 

De uitdaging

Verenigingen van Eigenaren in Nederland vinden het in algemene zin lastig om het eigen complex (verder) te verduurzamen. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals:

  • Complexe besluitvorming, waardoor vaak 75% tot 100% van de leden (appartementseigenaren) het met elkaar eens moet worden over (de investeringen in) de verduurzamingsmaatregelen;
  • Bij het vrijwillige VvE bestuur is meestal maar beperkte kennis over de mogelijkheden tot verduurzaming en de opties voor subsidies en financiering;
  • De investeringen in de verduurzaming van het complex verdienen zich vaak pas op de lange termijn terug, de ‘incentive’ voor de korte termijn is minder zichtbaar;
  • Het ontbreekt VvE’s meestal aan voldoende financiële middelen, om te kunnen investeren in duurzame maatregelen. Dit geldt vaak ook voor het kunnen laten opstellen van een goed duurzaamheidsadvies, gericht op de lange termijn.

Vereniging van Eigenaren zullen dus proactief ontzorgd moeten worden, om in een dergelijke complexe situatie te kunnen besluiten het complex te gaan verduurzamen.

 

Typisch ToekomstSterk

In samenwerking met DCZ hebben wij aan drie verschillende VvE’s in Overijssel de procesbegeleiding geboden ten aanzien van hun verduurzamingsopgave. Daarbij stond de specifieke behoefte vanuit een VvE altijd centraal. In dit proces zijn de verduurzamingsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt aan de hand van maatwerkadvies rapportages en duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMJOP’s). Daarin zijn ook kansen vanuit de omgeving meegenomen (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een warmtenet in de (nabijgelegen) wijk). En is er voor de VvE’s inzichtelijk gemaakt welke subsidies en fiscale regelingen benut kunnen worden, om de investeringslast te verlichten. Bij iedere VvE zijn de kansen om het complex te verduurzamen bovendien altijd zo laagdrempelig mogelijk toegelicht, aan zowel bestuursleden als VvE bewoners (tijdens een Algemene Ledenvergadering).

 

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers