Martin Klapwijk

“Martin is gefascineerd door geothermie en vastbesloten een bijdragen te leveren aan de warmtetransitie.”

Hij is een innovatief en gedreven projectmanager: een ondernemer, dwarsdenker en verbinder met een zuivere maatschappelijke en politieke antenne en een grote interesse in mensen.

Recentelijk was hij betrokken bij de vorming van een consortium voor geothermie in de regio Utrecht en bij wijk- en gebiedsontwikkelingen in Zwolle en Utrecht. Daarnaast heeft hij gewerkt als lijnmanager. Als MT-lid van het Utrechtse Projectmanagementbureau was hij mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het projectmanagement in Utrecht. Najaar 2019 heeft hij zich aangesloten bij ToekomstSterk, waar hij partner en mede-directeur wordt.