Martin Klapwijk

“Ik ben gefascineerd door geothermie en vastbesloten een bijdragen te leveren aan de warmtetransitie.”

Ik ben een innovatief en gedreven projectmanager: een ondernemer, dwarsdenker en verbinder met een zuivere maatschappelijke en politieke antenne en een grote interesse in mensen.

Recentelijk was ik betrokken bij de vorming van een consortium voor geothermie in de regio Utrecht en bij wijk- en gebiedsontwikkelingen in Zwolle en Utrecht. Daarnaast heb ik gewerkt als lijnmanager. Als MT-lid van het Utrechtse Projectmanagementbureau was ik mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het projectmanagement in Utrecht. Najaar 2019 heb ik me aangesloten bij ToekomstSterk, waar ik partner en mede-directeur werd.