Aniek Wierstra

“Klimaatverandering is een donkere bui boven de toekomst van jongeren. Daarom wil ik actief bijdragen aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering met mijn werk.”

Al sinds jong af aan ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering is een vraagstuk dat ook nog vele andere maatschappelijke gevolgen met zich meebrengt. Een grote donkere wolk boven het hoofd dus. Daarom besloot ik Klimaat & Management te studeren, want ik voel de urgentie om aan de toekomst te werken.

Ik vind het ook belangrijk om dingen samen te besluiten en doen als het om mensen hun leefomgeving gaat. Dat schept vertrouwen en gemeenschap. Daarom heb ik voor ToekomstSterk gekozen, omdat zij ook geloven in een gebiedsaanpak waar de bewoners actief onderdeel van zijn.