Laren regenklaar!

Korte samenvatting

Bij extreme buien is de afgelopen jaren gebleken dat het regenwater in Laren – een ‘heuvelgemeente’ in het Gooi – moeilijk weg kan en beneden in het dorp woningen binnendringt. Het rioolsysteem is te klein en de gemeente vindt dit onaanvaardbaar. ToekomstSterk heeft een Masterplan opgesteld om het gehele grondgebied van de gemeente ‘regenklaar’ te maken. Het masterplan wordt momenteel uitgevoerd.

 

De uitdaging

Bij extreme buien in 2014, 2016 en 2019 is gebleken dat het regenwater in Laren door de hoogteverschillen, het weinige oppervlaktewater en een te klein rioolsysteem moeilijk weg kan. De verandering van het klimaat leidt ertoe dat de hoeveelheid en hevigheid van hoosbuien toeneemt. De kans dat rioolwater op straat komt te staan en mogelijk woningen binnendringt, is op sommige plekken in Laren te groot. De gemeente Laren vindt dit onaanvaardbaar en wil Laren Regenklaar maken.

 

Typisch ToekomstSterk

In een Masterplan heeft ToekomstSterk per deelgebied een pakket van passende maatregelen voorgesteld. Kenmerkend is dat de maatregelen een actieve samenwerking tussen burger, gemeente en drinkwaterbedrijf vergen. De gemeente bekostigt de maatregelen uit een verhoging van de rioolheffing. Om draagvlak en medewerking van de bewoners te verkrijgen, is in samenwerking met de gemeente een participatie- en communicatieplan opgesteld. Burgers kunnen per wijk kennisnemen van de voorgenomen maatregelen en de individuele consequenties. Hiervoor is de website Laren Regenklaar  ontwikkeld met verschillende informatieve animaties waarmee de veelal technisch complexe oplossingen op toegankelijke wijze worden verhelderd. ToekomstSterk speelt ook een belangrijke rol in de coördinatie van de processen met betrekking tot het omgevingsmanagement en de burgerparticipatie.

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers

Downloads en links