Bodemdaling in Gouda

Korte samenvatting

Veel van de historische binnensteden in Nederland worstelen met de effecten van bodemdaling. Gouda is landelijk pioniersgemeente voor de ontwikkeling van een aanpak. ToekomstSterk is hierbij als expert en ‘dwarsdenker’ nauw betrokken.

 

De uitdaging

Veel van de historische binnensteden in Nederland worstelen met de effecten van bodemdaling. Gouda is in Nederland pioniersgemeente voor de ontwikkeling van een aanpak. De gemeente Gouda, het hoogheemraadschap Rijnland en gerenommeerde deskundigen hebben 6 jaar gewerkt aan het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB). Om de opgedane kennis toegankelijk te maken voor andere gemeenten is daarnaast de ‘Toolbox bodemdaling historische steden’ opgezet. ToekomstSterker Koen Weytingh is hierbij als expert en ‘dwarsdenker’ nauw betrokken. Hij houdt zich vooral bezig met aspecten als burgerparticipatie, co-creatie met eigenaar-bewoners, integraal gebiedsgericht werken en de analyse van juridische en beleidsmatige kansen en knelpunten.

 

Typisch ToekomstSterk

Binnen de totaalopgave ontwikkelde ToekomstSterk een aanpak om privé-eigenaren in de historische binnenstad te bewegen hun riolering in samenwerking met de overheid aan te pakken. Dit is nodig om te komen tot een optimale grondwaterbeheersing en het inperken van de vervuiling van de bodem. Belangrijke beperking hierbij is dat de overheid geen verantwoordelijkheid heeft en de kosten voor eigenaren hoog op kunnen lopen. ToekomstSterk heeft inzichtelijk gemaakt wat een bredere, structurele aanpak de individuele eigenaren op kan leveren. Er is een stappenplan ontwikkeld om te komen tot een gezamenlijke uitvoering. Typisch ToekomstSterk: de gevonden aanpak is direct uitvoerbaar en opschaalbaar.

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers