Innovaties voor Warmte in Wijken Webinar – door Koen Weytingh

Warmtenetten staan bekend als een relatief dure alternatieve warmtevoorziening. Zo stokt bijvoorbeeld de uitrol van warmtenetten, nu biomassacentrales in wijken niet meer gesubsidieerd worden vanuit de SDE. Als er geen duidelijke bron op hoge temperatuur is, blijft haalbare business case een zoektocht. In Dieze Oost, een typische naoorlogse stadswijk in Zwolle, is het Coöperatief WijBedrijf…

Deltacommissaris roept ministers op tot actie

‘The window of opportunitiy is closing. And it’s closing fast.’ Met deze zin uit het recente IPCC-rapport begint Peter Glas, de Deltacommissaris, zijn adviesbrief ‘Maak werk van klimaatadaptatie’. In de brief stelt hij dat klimaatverandering steeds zichtbaarder wordt en dat we tempo moeten maken om ons aan te passen.   Advies aan vier ministers De…