De uitkomst van de regionale Eo-Wijersprijsvraag

Gewonnen! Een gedeelde eerste prijs: in de achterhoek hebben bewoners, water en bodem gewonnen! Trots dat ToekomstSterk daar bij heeft geholpen! Gefeliciteerd ook de aardkundig fundementalisten. Top verhaal! En wat een plezier hebben we daarbij gehad met ons team en de bewoners rondom steenderen, dank jullie allemaal!   De Achterhoek hield op 25 september haar…

Onze inzending voor de Eo-Wijersprijsvraag

ToekomstSterk heeft samen in een team met UFO Urbanism (Angéla Kortleven), Fallow (Carmen van Maerke), Kragten (Jaap Spaans en Harry van Duijnhoven) en Saxion Hogeschool (Aniek Wierstra en Bauke de Vries) deelgenomen aan de tweede ronde van de Eo-Wijersprijsvraag. De prijsvraag luidt dit jaar: ‘hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie samen een hefboom zijn om onze…

Feestelijke opening van het Postcoderoosproject

Afgelopen vrijdag 16 juni 2023 was de feestelijke opening van het Postcoderoosproject Domusica door wethouder Arjan Spaans. Het zonnepanelenproject op het dak van Domusica Zwolle is gerealiseerd door de lokale coöperatie AllerZonst, dat is mede-opgericht door Stichting Eco-Muze en Coöperatief WijBedrijf Dieze. In samenwerking met de kwartiermakers ToekomstSterk is dit project mogelijk en haalbaar gemaakt.…

Samen met actieve bewoners zet procesmanager Joost Kroes zich in om De Parken ‘aardgasvrij ready’ te maken

De Parken is een uitgestrekte villawijk gelegen ten noorden van het centrum van Apeldoorn. Het merendeel van de villa’s zijn tussen 1890 en 1940 gerealiseerd. De gemeente Apeldoorn heeft deze wijk eveneens als één van de vier aardgasvrije pilotwijken aangewezen, binnen het programma ‘Wijken van de Toekomst’. Het is dan ook een uitdaging om juist…

Besparen op het energiegebruik is voor veel bewoners een bittere noodzaak!

Op zaterdag 29 oktober organiseerden bewonersinitiatieven ‘Coöperatief WijBedrijf Dieze’, ‘Energiek Wipstrik’ en de ‘Werkgroep binnenstad duurzaam’ samen met Verbeter en Bespaar een nieuwe ‘Warme Burendag’. Ditmaal was de locatie het Simon van Slingelandtplein, in Zwolle. Ook ToekomstSterker Jens Oolthuis stond de hele dag klaar voor alle bewoners die graag wat meer energie willen besparen.  Niet alleen de…

ToekomstSterk brengt bewoners en de gemeente Gouda met elkaar in gesprek over een klimaat robuuste binnenstad

De gemeente Gouda bereidt de vernieuwing van de riolering in de binnenstad voor. In het kader van het proefproject ‘Eigenaar en Riolering’ heeft ToekomstSterk onderzocht of het mogelijk is om bij de rioolvernieuwing ook de riolering en de regenwaterafvoer op privéterrein te verbeteren. En of er nog andere slimme klimaat adaptieve maatregelen getroffen kunnen worden.…

Buurtbewoners lopen warm voor een warmtenet

Tientallen bewoners bezochten zaterdag 2 juli 2022 De Warme Burendag in park de Hogenkamp in de wijk Dieze-Oost in Zwolle. Opvallende middelpunt was de informatiebus van het Coöperatief WijBedrijf Dieze en Verbeter & Bespaar. Het door ToekomstSterk ontwikkelde plan voor een buurt warmtenet trok veel belangstelling. De Warme Burendag stond in het teken van energie…

ToekomstSterk neemt deel aan Spinwaves Lab

In april 2022 ging de eerste editie van het Spinwaves Lab van start. Vanuit ToekomstSterk neemt Martin Klapwijk hieraan deel. Spinwaves Lab is een leiderschapstraject in de vorm van een sociaal innovatielab speciaal voor degenen die de gebouwde omgeving verduurzamen. De sector moet namelijk duurzamer en die verandering heeft alleen kans als de mensen die…