Samen met actieve bewoners zet procesmanager Joost Kroes zich in om De Parken ‘aardgasvrij ready’ te maken

De Parken is een uitgestrekte villawijk gelegen ten noorden van het centrum van Apeldoorn. Het merendeel van de villa’s zijn tussen 1890 en 1940 gerealiseerd. De gemeente Apeldoorn heeft deze wijk eveneens als één van de vier aardgasvrije pilotwijken aangewezen, binnen het programma ‘Wijken van de Toekomst’. Het is dan ook een uitdaging om juist…

Besparen op het energiegebruik is voor veel bewoners een bittere noodzaak!

Op zaterdag 29 oktober organiseerden bewonersinitiatieven ‘Coöperatief WijBedrijf Dieze’, ‘Energiek Wipstrik’ en de ‘Werkgroep binnenstad duurzaam’ samen met Verbeter en Bespaar een nieuwe ‘Warme Burendag’. Ditmaal was de locatie het Simon van Slingelandtplein, in Zwolle. Ook ToekomstSterker Jens Oolthuis stond de hele dag klaar voor alle bewoners die graag wat meer energie willen besparen.  Niet alleen de…

ToekomstSterk brengt bewoners en de gemeente Gouda met elkaar in gesprek over een klimaat robuuste binnenstad

De gemeente Gouda bereidt de vernieuwing van de riolering in de binnenstad voor. In het kader van het proefproject ‘Eigenaar en Riolering’ heeft ToekomstSterk onderzocht of het mogelijk is om bij de rioolvernieuwing ook de riolering en de regenwaterafvoer op privéterrein te verbeteren. En of er nog andere slimme klimaat adaptieve maatregelen getroffen kunnen worden.…

Buurtbewoners lopen warm voor een warmtenet

Tientallen bewoners bezochten zaterdag 2 juli 2022 De Warme Burendag in park de Hogenkamp in de wijk Dieze-Oost in Zwolle. Opvallende middelpunt was de informatiebus van het Coöperatief WijBedrijf Dieze en Verbeter & Bespaar. Het door ToekomstSterk ontwikkelde plan voor een buurt warmtenet trok veel belangstelling. De Warme Burendag stond in het teken van energie…

ToekomstSterk neemt deel aan Spinwaves Lab

In april 2022 ging de eerste editie van het Spinwaves Lab van start. Vanuit ToekomstSterk neemt Martin Klapwijk hieraan deel. Spinwaves Lab is een leiderschapstraject in de vorm van een sociaal innovatielab speciaal voor degenen die de gebouwde omgeving verduurzamen. De sector moet namelijk duurzamer en die verandering heeft alleen kans als de mensen die…

De opdrachtgever woont in de wijk

Elke stedelijke opgave kan een hefboom zijn voor maatschappelijke vernieuwing in de volle breedte, of het nu gaat om klimaatadaptatie, energietransitie, herinrichting van openbare ruimte of sloop-nieuwbouw van woningen. Als je op buurtniveau slimme verbindingen legt, is het resultaat vele malen meer dan de som van de afzonderlijke delen. Fysieke ingrepen, blije bewoners en geïnspireerde…

Innovaties voor Warmte in Wijken Webinar – door Koen Weytingh

Warmtenetten staan bekend als een relatief dure alternatieve warmtevoorziening. Zo stokt bijvoorbeeld de uitrol van warmtenetten, nu biomassacentrales in wijken niet meer gesubsidieerd worden vanuit de SDE. Als er geen duidelijke bron op hoge temperatuur is, blijft haalbare business case een zoektocht. In Dieze Oost, een typische naoorlogse stadswijk in Zwolle, is het Coöperatief WijBedrijf…