De opdrachtgever woont in de wijk

Elke stedelijke opgave kan een hefboom zijn voor maatschappelijke vernieuwing in de volle breedte, of het nu gaat om klimaatadaptatie, energietransitie, herinrichting van openbare ruimte of sloop-nieuwbouw van woningen. Als je op buurtniveau slimme verbindingen legt, is het resultaat vele malen meer dan de som van de afzonderlijke delen. Fysieke ingrepen, blije bewoners en geïnspireerde…

Innovaties voor Warmte in Wijken Webinar – door Koen Weytingh

Warmtenetten staan bekend als een relatief dure alternatieve warmtevoorziening. Zo stokt bijvoorbeeld de uitrol van warmtenetten, nu biomassacentrales in wijken niet meer gesubsidieerd worden vanuit de SDE. Als er geen duidelijke bron op hoge temperatuur is, blijft haalbare business case een zoektocht. In Dieze Oost, een typische naoorlogse stadswijk in Zwolle, is het Coöperatief WijBedrijf…