De coöperatieve wijkonderneming WijBedrijf Dieze

De coöperatieve wijkonderneming WijBedrijf Dieze Korte samenvatting Sinds 2014 beheren wij in Zwolle, met steun van de gemeente, de coöperatieve wijkonderneming WijBedrijf Dieze als een experimentele uitvoeringsorganisatie op gebiedsniveau voor en door bewoners.   Uitdaging Dieze-Oost is een wederopbouwwijk bestaande uit 2.125 woningen, waarvan 70% is gerealiseerd vóór 1970. Een richtinggevende visie van de gemeente…

De opdrachtgever woont in de buurt

De opdrachtgever woont in de buurt Korte samenvatting Wat is er nodig om met onderling afgestemde maatregelen voor klimaat, energie, open­bare ruimte en huisvesting een toekomststerke wijk te creëren? Met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creative Industrie doen we, samen met Architectenbureau KBnG, een innovatief ontwerpend onderzoek om deze vraag te beantwoorden.   Uitdaging Elke…

Procesregie ontwikkeling aardwarmteprojecten

Procesregie ontwikkeling aardwarmteprojecten Korte samenvatting Aardwarmte, of geothermie, wordt gezien als een belangrijke bron om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. ToekomstSterk is als procesregisseur en expert nauw betrokken bij de ontwikkeling van aardwarmte in een aantal gemeenten.   Uitdaging Aardwarmte, of geothermie, wordt gezien als een belangrijke bron om de verduurzaming van…

Zwolle deelt warmte

Zwolle deelt warmte Korte samenvatting   In opdracht van de gemeente Zwolle stellen we het VO en de business case op voor de stapsgewijze uitrol van een coöperatief warmtenet in combinatie met de isolatie van de woningen.   Uitdaging Het idee voor een buurtwarmtenet in Dieze Oost won in januari 2019 de prijsvraag ‘Energielandschap van…

Herstel Molenstroom

Herstel Molenstroom in St. Oedenrode Korte samenvatting Voor de gemeente Meierijstad onderzoeken wij, samen met het ingenieursbureau Kragten, de haalbaarheid van het herstel van de historische Molenstroom.   Uitdaging Het Roois Cultureel erfgoed (RCE) en het Roois Landschap (RL) hebben het initiatief genomen om de Molenwiel In St. Oedenrode weer te verbinden met de Dommel…

Dieze boven water

Dieze boven water Korte samenvatting Voor de gemeente Zwolle onderzoeken we hoe de vervangingsopgave van het riool kan worden benut als hefboom om de wijk toekomstbestendig te maken.   De uitdaging Een deel van het riool in de Zwolse wijk Dieze Oost is binnen 10 jaar aan vervanging toe. Bij conventioneel rioolbeheer – waarvoor de…

Inspiratiedocument: de watermachine van Zwolle Noord

Inspiratiedocument: de watermachine van Zwolle Noord Korte samenvatting In een ‘inspiratiedocument’ laat ToekomstSterk in beelden en kaarten zien hoe bodem en ondergrond kunnen bijdragen aan de realisatie van de ambities uit de Ontwikkelingsvisie 2030 van de gemeente Zwolle.   De uitdaging In de Omgevingsvisie heeft de gemeente Zwolle haar ambities voor 2030 beschreven. Dat toekomstbeeld…

Bodemdaling in Gouda

Bodemdaling in Gouda Korte samenvatting Veel van de historische binnensteden in Nederland worstelen met de effecten van bodemdaling. Gouda is landelijk pioniersgemeente voor de ontwikkeling van een aanpak. ToekomstSterk is hierbij als expert en ‘dwarsdenker’ nauw betrokken.   De uitdaging Veel van de historische binnensteden in Nederland worstelen met de effecten van bodemdaling. Gouda is…

Laren regenklaar

Laren regenklaar! Korte samenvatting Bij extreme buien is de afgelopen jaren gebleken dat het regenwater in Laren – een ‘heuvelgemeente’ in het Gooi – moeilijk weg kan en beneden in het dorp woningen binnendringt. Het rioolsysteem is te klein en de gemeente vindt dit onaanvaardbaar. ToekomstSterk heeft een Masterplan opgesteld om het gehele grondgebied van…