Herstel Molenstroom in St. Oedenrode

Korte samenvatting

Voor de gemeente Meierijstad onderzoeken wij, samen met het ingenieursbureau Kragten, de haalbaarheid van het herstel van de historische Molenstroom.

 

Uitdaging

Het Roois Cultureel erfgoed (RCE) en het Roois Landschap (RL) hebben het initiatief genomen om de Molenwiel In St. Oedenrode weer te verbinden met de Dommel door de historische Molenstroom weer zichtbaar en beleefbaar te maken. De Molenwiel is een vijver waaraan vroeger een grote watermolen stond. Het herstel van de Molenstroom heeft tal van voordelen. Het historische karakter van het dorpsbeeld wordt versterkt, evenals de klimaatbestendigheid van het centrum. Diverse andere ontwikkelingen, waaronder de verplaatsing van de lokale Albert Heijn en de verbouwing van de centrale markt, creëren een kans voor meervoudige waardecreatie en kostenbesparing.

 

Typisch ToekomstSterk

We vliegen het haalbaarheidsonderzoek multi-thematisch aan. Aangezien het terugbrengen van de Molenstroom kan bijdragen aan meerdere maatschappelijke doelen – cultuurhistorie, klimaatadaptatie en energievoorziening -, verwachten wij dat de kans van slagen groter is dat de Molenstroom hersteld kan worden. Ook verwachten wij dat deze slagingskans groter wordt, wanneer er met de opgave voor de Molenstroom aangesloten kan worden bij bestaande projecten en initiatieven. Zo ontstaan meekoppelkansen, maar wordt ook het draagvlak voor het herstel van de Molenbeek vergroot. Daarom gaan wij in brede zin met stakeholders (bewoners- en bedrijven) in gesprek.

 

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers